Przegląd prasy

Kampania MORD Kraków: „Jadę z wyobraźnią”

29 marca 2016

0312f35df30417b690d91a02115ab30e7e478fb0

510b94a97f1c39df182d13b2bf08594589f2f646

(563-66-67 kadr z filmu “Jadę z Wyobrażnią”)

Film dostępny pod adresem – You Toube – “Jadę z wyobraźnią” -https://www.youtube.com/watch?v=wrmaWYc5RqA

orazhttp://cibrd.org.pl/projekty/jade-z-wyobraznia/

"Jadę z Wyobraźnią" to ogólnopolska kampania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, organizowana przez Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie, Służbę Więzienną (Okregowy Inspektorat Służby Więziennej w Krakowie) oraz Centrum Inicjatyw na rzecz poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Kampania kierowana do wszystkich użytkowników dróg, ze szczególnym uwzględnieniem młodych kierowców. Przedstawia relacje więźniów, młodych sprawców wypadków drogowych. To już kolejne takie działanie wymienionych instytucji Krakowa. W ramach projektu powstały 3 filmy: “Jeden dzień z życia więźnia” (temat – jak wygląda dzień życia więźnia, sprawcy wypadku drogowego); “Wypadek” (dokumentalny film szkoleniowy wykorzystywany przez MORD oraz OISW Kraków, poświęcony sprawcom wypadków drogowych. Film adresowany do młodych kierowców, przygotowany przy wykorzystaniu metody edukacji rówieśniczej) oraz tytułowy “Jadę z wyobraźnią” (film publiczny mówiący o konsekwencjach sprawcy wypadku drogowego). Ostatni z wymienionych filmów jest częścią kampanii pod tym samym tytułem. Celem jest zwrócenie uwagi na konsekwencje jazdy pod wpływem alkoholu, narkotyków, innych środków odurzających, konsekwencje niezapinania pasów oraz nadmiernej prędkości.