Przegląd prasy

Kara za nadwagę - 60 tys. złotych

21 lipca 2008

W dniu 18 lipca o godzinie 00:40 inspektorzy Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego zatrzymali do kontroli ciągnik siodłowy z naczepą, którym przewożone były dwa 20-stopowe kontenery z ładunkiem. W toku kontroli, na podstawie okazanych przez kierowcę dokumentów ustalono, że masa przewożonego zespołem pojazdów ładunku wynosi około 45 ton. W związku z tym zespół pojazdów skierowano na legalizowany punkt ważenia. W wyniku przeprowadzonych pomiarów stwierdzono:
- przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej o ponad 17 ton;
- przekroczenie dopuszczalnego nacisku pojedynczej osi napędowej o ponad 8 ton;
- przekroczenie dopuszczalnej sumy nacisków potrójnej osi nienapędowej naczepy o prawie 13 ton.
Kara za w/w przekroczenia wyniesie ponad 60 tysięcy złotych.