Przegląd prasy

Karetki pogotowia w punkcie poboru opłat

2 czerwca 2012

Na węźle Przylesie w godzinach nocnych doszło do smutnego incydentu. Kierowca jednej z dwóch karetek jadących do poszkodowanych w wypadku wyłamał bramkę przy wjeździe na autostradę A4. Dwie karetki jadące do Opola wiozły rannych w wypadku drogowym, w tym jedną po reanimacji. Pojazdy na sygnale bezskutecznie oczekiwały na otwarcie szlabanów. Ostatecznie załogi pojazdów wyłamały bramki i wjechały na autostradę. Ratownicy swoje zachowanie uzasadniają sytuacją zagrażającą życiu ofiar wypadku. Pracownicy firmy pobierającej opłaty zaś ich zachowanie “za całkowicie nieuzasadnione”. Twierdzą, że powinni pobrać bezpłatny bilet, a wówczas bramki otworzyłyby się same. Czy procedura poboru opłat może zaważyć na bezpieczeństwie ofiar wypadków?

Oświadczenie operatora poboru opłat na autostradzie A4

2 czerwca w godzinach nocnych kierowca jednej z dwóch karetek, jadących do poszkodowanych w wypadku, wyłamali bramkę przy wjeździe na autostradę A4 na węźle Przylesie. Incydent został zarejestrowany przez monitoring. Na postawie analizy zapisu z monitoringu można stwierdzić, że zachowanie obsługi karetki było całkowicie nieuzasadnione. Wjazd na trasę nie był w żaden sposób utrudniony, a żeby otworzyć szlaban, wystarczyło pobrać bilet, co zajmuje kilka sekund - a więc mniej, niż wyłamanie szlabanu.

W ramach wcześniejszych uzgodnień pomiędzy operatorem autostrady i służbami ratunkowymi ustalono, że w celu zminimalizowania czasu niezbędnego do wjechania na autostradę przez pojazdy uczestniczące w akcjach ratunkowych będą one otwierały szlabany na bramkach poprzez pobranie bezpłatnego biletu z automatu przy bramce (co trwa ok. 4-6 sekund). W przypadku natomiast większej liczby samochodów oczekujących na wjazd, będą one korzystały z pasa serwisowego (dla pojazdów ponadgabarytowych), gdzie szlaban będzie dla nich otwierany zdalnie przez operatora monitoringu.

Operator odpowiedzialny za system poboru opłat na autostradzie na spotkaniu z udziałem przedstawicieli służb ratowniczych i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad szczegółowo wyjaśniał wszelkie kwestie związane z wjazdem samochodów tych służb na autostradę A4. Ustalono również, że operator poboru opłat wyposaży pojazdy służb ratowniczych w 500 bezpłatnych urządzeń pokładowych, które umożliwiają automatyczne otwieranie bramek autostradowych.

Kierownictwo Pogotowia Ratunkowego i innych służb uzyskali przed rozpoczęciem poboru opłat pełną informację na temat procedur przejazdu pojazdów uprzywilejowanych przez bramki. Należy podkreślić, że podobne procedury obowiązują na innych polskich autostradach (m.in. A2) oraz w wielu krajach europejskich i nie powodują żadnych problemów.

Operator systemu raz jeszcze zwróci się do przedstawicieli służb ratowniczych z informacją na temat obowiązujących procedur, co - mamy nadzieję - pozwoli uniknąć podobnych incydentów. Oczekujemy również współpracy ze strony służb ratunkowych w informowaniu operatora o prowadzonych akcjach, co pozwoli na wcześniejsze przygotowanie wjazdu i wyjazdu służb z płatnego odcinka autostrady.

Informacje o systemie viaTOLL: viaTOLL to system, który pozwala użytkownikom elektronicznie wnosić opłaty za korzystanie z sieci dróg płatnych. Obowiązuje w Polsce od 3 lipca 2011 roku. viaTOLL jest obowiązkowy dla pojazdów samochodowych oraz zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz autobusów niezależnie od ich dopuszczalnej masy całkowitej. System viaTOLL obowiązuje na wybranych odcinkach autostrad, dróg ekspresowych i krajowych zarządzanych przez GDDKiA. Z dokładnym wykazem i mapą sieci dróg płatnych można zapoznać się na stronie internetowej www.viatoll.pl oraz w każdym Punkcie Dystrybucji i Punkcie Obsługi Klienta. Dokładna lokalizacja Punktów Dystrybucji i Punktów Obsługi Klienta jest dostępna na stronie www.viatoll.pl. Budową systemu zajmuje się firma Kapsch Telematic Services sp. z o. o. na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Od 1 czerwca 2012 z systemu mogą dobrowolnie korzystać kierowcy pozostałych pojazdów. Dla nich viaTOLL jest alternatywą dla manualnego sposobu płacenia za korzystanie z wybranych odcinków autostrad płatnych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA)

Biuro Prasowe viaTOLLGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Dorota ProchowiczUrszula Nelken

Rzecznik prasowy projektu viaTOLLRzecznik prasowy