Przegląd prasy

Karta grupy krwi

11 września 2006

Karta grupy krwi - przypomina dowód osobisty i jest jego uzupełnieniem - opisuje Józef Waniek, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu.

Karta grupy krwi jest dokumentem na całe życie i według zaleceń pomysłodawców, każdy powinien ją nosić w portfelu. Dokument jest odporny na uszkodzenia, a w razie zgubienia można go odtworzyć. Na karcie oprócz grupy krwi są dane jej posiadacza, czyli imię i nazwisko, imiona rodziców, PESEL, data urodzenia, a także nazwa pracowni, w której zostały wykonane badania, data tych badań oraz imię i nazwisko osoby, która je wykonywała. Kartę każdy będzie nosił wraz z innymi dokumentami i w razie wypadku, lekarze nie będą tracić czasu na dodatkowe badania grupy krwi - uważają.