Przegląd prasy

Kary dotyczące zjazdów z dróg obowiązują

25 lutego 2004

W życie wszedł art. 1 pkt 30 ustawy z dnia 17 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz zmianie innych ustaw. Za wybudowanie lub przebudowę zjazdu bez zezwolenia lub o większej niż w zezwoleniu powierzchni wymierzona zostanie kara pieniężna w wysokości 10-krotności opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Tekst jednolity ustawy o drogach publicznych dostępny w: PRAWO DROGOWE. Część 3. Drogownictwo, poz. 2001c . Wyd. Grupa IMAGE. Patrz: www.prawodrogowe.pl lub www.grupaimage.com.pl

Więcej oraz zamówienie: www.prawodrogowe.pl lub www.grupaimage.com.pl
też Opiekun Abonentów e-mail: j.michasiewicz@grupaimage.com.pl
Źródło Prawo Drogwe@News