Przegląd prasy

Katowice: rozpoczęły dwie i ruszy trzecia grupa szkolenia instruktorów

3 września 2010

 

b619e47244dd2059b69e8c345bf51a56eef1af5d(Fot.: PD@N 356-34)

 

2.9.2010: w siedzibie Politechniki Śląskiej w Katowicach odbyło się szkolenie stacjonarne instruktorów tzw. Dzień 1 w ramach projektu. ”Wzrost kompetencji kadry OSK”. Organizatorem - na podstawie umowy zawartej z konsorcjum L-INSTRUKTOR.pl - był Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach. W szkoleniu udział wzięło 115 osób, w tym: 18 kobiet, 23 osoby w wieku 50+, 4 z terenów wiejskich. Zajęcia prowadzono w czterech 30-osobowych grupach. W każdej z nich zrealizowano po cztery wykłady z elementami dyskusji i zajęć warsztatowych: prawo, psychologia, metodyka, narzędzia. Wykładowcami byli: Krzysztof Wróblewski - prawnik; Ernest Nocoń – psycholog; Jerzy Dewalski - metodyk; Ryszard Krawczyk - wykładowca –trener. Obserwatorem szkolenia z ramienia Instytutu Transportu Samochodowego był pan Marek Łepkowski, kierownik projektu “Wzrost kompetencji kadry ośrodków szkolenia kierowców”. W trakcie zajęć TVP Katowice, Radio Katowice i dzienniki regionalne nagrały reportaż ze szkolenia wyemitowany w głównych wiadomościach dnia.

3.9.2010: Politechniki Śląskiej w Katowicach odbyło się szkolenie stacjonarne Dzień 1 dla instruktorów zakwalifikowanych do projektu “Wzrost kompetencji kadry OSK”. Organizatorem szkolenia był Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach. W szkoleniu udział wzięło 121 osób: w tym 20 kobiet, 22 osoby w wieku 50+, 5 z terenów wiejskich. Szkolenie zorganizowane zostało w czterech 30-osobowych grupach. W każdej grupie zrealizowano po cztery wykłady z elementami dyskusji i zajęć warsztatowych: prawo, psychologia, metodyka, narzędzia. Tematyka szkolenia wyznaczona była programem projektu “Wzrost kompetencji kadry ośrodków szkolenia kierowców”. Wykładowcami byli: Krzysztof Wróblewski -prawnik; Jerzy Dewalski - metodyk wykładowca; Ernest Nocoń – psycholog WORD orazKrzysztof Tomczak - wykładowca WORD. Uczestnicy otrzymali bezpłatnie materiały szkoleniowe “Teka L-instruktor.pl”: skrypt szkolenie stacjonarne Dzień 1, przewodnik metodyczny szkolenia e-learningowego, poradnik metodyczny dla instruktorów nauki jazdy, planer poradnik z terminarzem, poradnik Zbiór Prawa; program instalacyjny szkolenia e-learningowego na płycie CD. Drugą część materiałów szkoleniowych, tj. skrypt szkolenia stacjonarnego Dzień 2, poradnik praktycznej nauki jazdy oraz nalepkę magnetyczną potwierdzającą udział w projekcie uczestnicy otrzymają podczas szkolenia Dzień 2, które zaplanowano na 12 lutego 2010. Uczestnicy szkolenia w anonimowej ankiecie ewaluacyjnej dokonali oceny programu i jego zgodności z oczekiwaniami, organizacji i przebiegu szkolenia, przygotowania wykładowców, jakości materiałów szkoleniowych. Wypowiedzi kształtowały się następująco (skala od 1 “nie spełniło oczekiwań” do 5 – “przerosło oczekiwania”).