Przegląd prasy

KE: większe zaangażowanie młodych w bezpieczeństwo na drogach

25 lipca 2012

Komisja Europejska * Komunikat prasowy * Bruksela, 25 lipca 2012 r.

Czwarty Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego: większe zaangażowanie młodych w bezpieczeństwo na drogach

Wypadki drogowe w dalszym ciągu stanowią główną przyczynę śmierci i niepełnosprawności młodych ludzi w Europie i na całym świecie. 19 proc. śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w UE w 2010 r. to osoby w wieku 18-25 lat, pomimo faktu, że ten przedział wiekowy obejmuje zaledwie 10 proc. ludności. Oznacza to, że dla osób w wieku 18-25 lat ryzyko śmierci w wypadkach drogowych jest dwukrotnie wyższe niż przeciętnie. Dlatego też Czwarty Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zorganizowany przez Komisję Europejską jest poświęcony młodym ludziom. Ważnym wydarzeniem będzie konferencja zorganizowana we współpracy z prezydencją cypryjską, która odbędzie się 25 lipca w Nikozji. W całodniowych dyskusjach, prezentacjach i warsztatach wezmą udział grupy zrzeszające młodych ludzi, organizacje i zajmujący się bezpieczeństwem ruchu drogowego urzędnicy z UE i państw sąsiadujących.

Odpowiedzialny za transport wiceprzewodniczący Komisji Siim Kallas stwierdził: “Nie możemy zgadzać się na tragiczną śmierć młodych ludzi na drogach Europy. Jestem bardzo zaniepokojony ilością wypadków spowodowanych używaniem narkotyków lub alkoholu, zwłaszcza w przypadku młodych ludzi. Jestem przekonany, że możemy zredukować do zera liczbę śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w Unii Europejskiej. W ciągu ostatnich 10 lat udało nam się już wiele osiągnąć, jednak przed nami jeszcze daleka droga. Dalszych ofiar unikniemy wyłącznie jedynie wówczas, gdy uda nam się zmienić mentalność młodych ludzi.”

W wypadkach drogowych ginie niewspółmiernie wysoka liczba osób w wieku 18-25 lat. W 2010 r.:

* w wypadkach drogowych zginęło 31 tys. osób w wieku 18-25 (80 proc. mężczyzn i 20 proc. kobiet)

* w 40 proc. śmiertelnych wypadków kierowca należał do wspomnianej grupy wiekowej

* w 25 proc. przypadków śmierci kierowcy należał on do wspomnianej grupy wiekowej (81 proc. mężczyzn i 19 proc. kobiet)

* ofiary śmiertelne wśród młodych ludzi w podziale na środek transportu: 66 proc. - samochody osobowe; 20 proc. - motocykliści; 2 proc. - piesi; 8 proc. - rowerzyści, 4 proc. - inne pojazdy (pojazdy ciężarowe, autobusy itp.)

Na organizującym Czwarty Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Cyprze dane te są jeszcze bardziej alarmujące. Do omawianej kategorii wiekowej należy tam 23 proc. wszystkich ofiar śmiertelnych wypadków drogowych. Dalsze dane dotyczące wypadków drogowych w podziale na grupy wiekowe i kraj są dostępne w bazie danych CARE Komisji Europejskiej.

Śmierci młodych ludzi można uniknąć. W latach 2001-2010 liczba ofiar śmiertelnych dla przedziału wiekowego 18-25 lat zmalała o 49 proc., przy czym dla ogółu społeczeństwa spadek wyniósł jedynie 43 proc. W odniesieniu do młodych kierowców ryzyko jest szczególnie duże, jednak liczba ofiar śmiertelnych w tej grupie spadła w tym samym okresie o 55 proc.

Aby jednak osiągnąć cel, jakim jest zmniejszenie liczby ofiar wypadków drogowych o połowę do 2020 r., niezbędne jest aktywne zaangażowanie młodych ludzi. Młodzi Europejczycy powinni przyczynić się do zwiększania bezpieczeństwa ruchu drogowego, np. poprzez dzielenie się pomysłami w zakresie nowych rozwiązań.