Przegląd prasy

Kiedy harmonogramy, a kiedy grafiki dla kierowców

6 sierpnia 2008

Nie musimy tworzyć harmonogramów dla kierowców, którzy przewożą rzeczy. Grafiki są jednak obowiązkowe, gdy zatrudniamy ich według równoważnego systemu czas pracy - wyjaśnia “Rzeczpospolita”.Systemów czasu pracy, w jakich zatrudniamy kierowców, jest aż pięć: podstawowy, równoważny, przerywany, mieszany i zadaniowy. Wszystkie reguluje ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. 2004.9.879 z poźn. zm. dalej ustawą). Grafiki dla każdego z tych systemów możemy ustalać na różne okresy rozliczeniowe. Przykładowo: w systemie podstawowym wynosi on maksymalnie cztery miesiące, ale w równoważnym miesiąc. Ten ostatni wolno wydłużyć do trzech lub czterech miesięcy wyłącznie w szczególnie uzasadnionych sytuacjach oraz w pracach uzależnionych od pory roku lub warunków atmosferycznych. Dopuszczalne jest robienie rozkładów dla szoferów na okresy krótsze od rozliczeniowych, byle przynajmniej na dwa tygodnie. Dotyczy to przewozów osób. Wyjątek stanowi mieszany system, gdzie czas pracy planujemy na minimum miesiąc. Przynajmniej miesiąc obowiązuje też osoby prowadzące zawodowo autobusy komunikacji miejskiej (rozdz. 4a ustawy). Ciekawostką jest to, że dla kierowców zajmujących się przewozem rzeczy nie trzeba tworzyć harmonogramów. Wolno im bez problemów zlecać pracę bez wyprzedzenia, z dnia na dzień. Mimo to taki właśnie pogląd prezentuje Państwowa Inspekcja Pracy, według której harmonogramów nie trzeba opracowywać jedynie dla kierowców przewożących rzeczy nie dłużej niż osiem godzin na dobę i 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy. Zatrudnieni w równoważnym systemie czasu pracy wykonują zatem swoje obowiązki koniecznie według grafików. Inspekcja podkreśla, że wymiar czasu pracy możemy wydłużyć do dziesięciu czy 12 godzin na dobę tylko zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy, co wynika z art. 15 ustawy.