Przegląd prasy

Kierowca uczy się całe życie…

20 lipca 2012

4b16b31b3f46df18be5a6a6b9672120a74094424d2c4f7d5d28db5d471c9fc2faa30382102d10fefb4b17481db29bfb091f37618f35fd17d6aa5308d3096f2168e55553f4ebf776be6904cb3990a91958b8bc66b749ef8366354af70919179c0d1292a76c2cce35134d135ac3ad68eaad778d9d64e50aab47889d1804f07a71f202b58902036bf0af7e88a8e84bc1fbefa5377368b1f1f2fab426c48742a7271a48a3fd5265887dea8413be7dcd045c481d6807595edf293d9fef7dffc09b560309cfd16676b7eb7039a7e577cad20ed6256c9ab47041d83053b3f9b378be0fd56d64cf2c0969cdc293bc0b9b2bdb83a

(Fot.: PD@N 436-65-76word)

Odbył się Dzień Otwarty pod hasłem: "Kierowca uczy się całe życie..." Dyrekcja WORD w Częstochowie zaprosiła do swojej siedziby przy ul. Hallera 1. Każdy z przybyłych mógł znaleźć coś dla siebie, dla dzieci przygotowano egzamin na kartę rowerową, dla młodzieży egzamin na kartę motorowerową. W programie przewidziano miedzy innymi: próbne egzaminy praktyczne na kat. B, próbne egzaminy praktyczne na kat. A, jazdy sprawnościowe samochodem na trolejach, jazdy sprawnościowe samochodem “próba Stewarda”, jazdy sprawnościowe samochodem w "ALKOgoglach", symulator zderzeń, symulator dachowania, pokaz udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, możliwość zaliczenia egzaminu na kartę rowerową i motorowerową, pokaz motocykli Klubu JURA RIDERS, pokaz pojazdów zabytkowych, pokazy i wystawy sprzętu przygotowane przez: Funkcjonariuszy Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji, Państwową Straż Pożarną ze sprzętem ratownictwa drogowego, Wojewódzką Inspekcję Transportu Drogowego w Katowicach.