Przegląd prasy

Kierowcę bez prawa jazdy można zwolnić z pracy

1 lipca 2006

Szef ma prawo zwolnić kierowcę, który nie wymienił (do dnia 30 czerwca br.) starego dokumentu prawa jazdy i w związku z tym nie powinien zasiadać za kółkiem. Według ekspertów pracodawca ma nawet prawo go zwolnić, np. za wypowiedzeniem. Co więcej, niektórzy dopuszczają rozstanie natychmiastowe, bez wypowiedzenia, zgodnie z art. 52 kodeksu pracy. ”Zatrudniony zaniedbał swoje obowiązki, przez co nie jest w stanie stawić się w gotowości do pracy. Przełożony może uzasadnić dyscyplinarne zwolnienie albo zawinioną utratą uprawnień koniecznych do wykonywania zawodu, albo rażącym naruszeniem podstawowych obowiązków – tłumaczy adwokat Waldemar Gujski. Kierownik nie musi uciekać się do tak drastycznych środków - uważa prof. Małgorzata Gersdorf z Uniwersytetu Warszawskiego. Taka przerwa w świadczeniu pracy to klasyczny przykład przestoju z winy zatrudnionego, który nie kosztuje firmy ani grosza - dostrzega prof. Jerzy Wratny z Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. W tym czasie kierowca nie wykonuje obowiązków, a przedsiębiorca nic mu nie płaci. Może mu jednak powierzyć inne zadania. Gdy to zrobi, kierowcy należy się wynagrodzenie przewidziane za ową pracę zastępczą, czyli nawet niższe od tego, które zwykle otrzymywał. “Firmie wolno także skorzystać z art. 42 § 4 kodeksu i przenieść sprawcę na inne stanowisko maksymalnie na trzy miesiące, bez potrzeby uruchamiania wypowiedzenia zmieniającego” - informuje Waldemar Gujski. - Jeśli się jednak na to zdecyduje, to musi mu płacić nie mniej niż dotychczas.