Przegląd prasy

Kolejna edycja kampanii: Piłeś? Nie jedź!

12 kwietnia 2011

a7b39d820bec3078711c8b6e563660f01d7e010a

(Fot.: PD@N 385-1)

Ruszyła kolejna edycja kampanii skierowana do wszystkich kierowców na polskich drogach. W 2010 roku na ponad 38 tys. wypadków drogowych zginęło nieco ponad 3,9 tys. osób, a rannych zostało przeszło 48 tys. osób. Około 2,5 tys. wypadków w ubiegłym roku spowodowali nietrzeźwi kierowcy, w których prawie 3,5 tys. osób zostało rannych. Aktualnie co 17 osoba ginie w wypadku powodowanym przez pijanego kierowcę. Nadkom. Rafał Kozłowski zastępca dyrektora Biura Ruchu Drogowego w Komendzie Głównej Policji przedstawił dane statystyczne dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Na początku lat 90. liczba osób, które zginęły w wypadkach drogowych w Polsce wynosiła ponad 7 tys. osób, podczas gdy w ubiegłym roku liczba zabitych spadła do nieco ponad 3,9 tys. osób.

Na łącznie prawie 39 tys. wszystkich wypadków drogowych w Polsce, prawie 2,5 tys. z nich spowodowali nietrzeźwi kierowcy, czyli około 6% wszystkich wypadków. Od początku lat 90. liczbę wypadków spowodowanych przez pijanych kierowców udało się ograniczyć o 70% (z ponad 7 tys. wypadków do ponad 2,5 tys. w 2010 r.).

W 2010 roku w wypadkach drogowych spowodowanych przez pijanych kierowców liczba osób zabitych wyniosła 248 osób. Na początku lat 90. było prawie 1400 osób zabitych w wypadkach spowodowanych przez pijanych kierowców. W ubiegłym roku 6% osób, które zginęły w wypadkach drogowych zostało zabitych przez kierujących po spożyciu alkoholu. Na początku lat 90. liczba osób zabitych przez pijanych kierowców do ogółu wszystkich wypadków drogowych była większa i wynosiła 20%. W latach 90. średnio co piąta osoba, która ginęła w wypadku drogowym to był wypadek powodowany przez pijanego kierowcę. Aktualnie co 17 osoba ginie w wypadku powodowanym przez pijanego kierowcę.

Najczęściej sprawcami wypadków drogowych po spożyciu alkoholu są osoby w przedziale wiekowym od 25 do 39 lat. Najczęściej sprawcami wypadków drogowych przez nietrzeźwych kierujących w naszym kraju są kierujący pojazdami osobowymi: ponad 1,8 tys. w 2010 roku i ponad 2,9 tys. w 2001 r. W 2010 roku sprawcami wypadków na drodze byli również rowerzyści 344 wypadki, kierujący motocyklem 122 wypadki i samochodami ciężarowymi 55 wypadków.

Najczęstsze przyczyny wypadków drogowych powodowanych przez kierujących po alkoholu to m.in.: nadmierna prędkość bądź niedostosowanie prędkości do panujących warunków ruchu oraz nie ustąpienie pierwszeństwa przejazdu.

W 2010 roku ponad 165 tys. osób zostało zatrzymanych przez policję za jazdę po pijanemu. Od 2007 roku policja notuje wzrost ilości ujawnień osób kierujących pod wpływem alkoholu. W 2007 roku było prawie 160 tys. ujawnionych kierowców pod wpływem alkoholu i spadek o 200 wypadków powodowanych przez pijanych kierowców. W 2010 roku zanotowano prawie 2,5 tys. ujawnień sprawców wypadków kierujących pod wpływem alkoholu w stosunku do ponad 165 tys. ujawnień kierujących pod wpływem alkoholu.

Jacek Zalewski dyrektor w MSWiA przedstawił podczas konferencji najważniejsze inicjatywy i działania realizowane przez resort na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym w obszarze kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu.

Głównym programem, którego koordynatorem jest MSWiA jest rządowy program “Razem Bezpieczniej”. W ramach tego programu resort m.in. prowadzi konkurs dla jednostek samorządu terytorialnego - “Budujemy Miasteczka Ruchu Drogowego”. Do 2012 roku powstanie łącznie 16 nowoczesnych miasteczek ruchu drogowego. W latach 2008-2009 do konkursu przystąpiły w sumie 104 podmioty, głównie samorządy. W 2008 roku łączna kwota nagród wynosiła 50 tys. zł, a od 2009 roku łączna kwota nagród wynosi 100 tys. zł. Od 2008 do 2010 roku MSWiA nagrodziło w sumie 9 jednostek samorządu terytorialnego. Budżet projektu “Budujemy miasteczka ruchu drogowego” wynosi 10 mln zł, z czego 8,5 mln zł pochodzi ze środków unijnych. W ramach projektu MSWiA wspólnie z Komendą Główną Policji wydało także poradnik dla szkół i samorządów jak budować i prowadzić miasteczka ruchu drogowego.

MSWiA wspólnie z Komendą Główną Policji w ramach programu “Razem Bezpieczniej” organizuje także akcję “Rowerem bezpiecznie do celu". 29 maja br. z okazji dnia dziecka MSWiA oraz policja zaprasza na tegoroczną inaugurację akcji, która rozpocznie się w Centrum Olimpijskim, a później na przejazd rowerem do Parku Agrykoli, gdzie będzie wiele atrakcji dla dzieci i młodzieży.

Każdego roku w ramach rządowego programu “Razem Bezpieczniej” zabezpieczona jest kwota 3 mln zł. Pieniądze z tej puli trafiają do jednostek samorządu terytorialnego na działania realizowane przez społeczność lokalną. Środki przekazywane przez MSWiA trafiają do wojewodów, a następnie do jednostek samorządowych i organizacji pozarządowych.

Na stronie internetowej programu “Razem Bezpieczniej” znajduje się tzw. “Bank Dobrych Praktyk”, baza praktycznych rozwiązań, z których można skorzystać i po które sięgają różne jednostki samorządowe i organizacje pozarządowe.

MSWiA do programu “Razem Bezpieczniej” stara się włączać także inne inicjatywy, jak: - kampanię Krajowego Centrum Kompetencji “Kocham. Nie biję”, “Kocham. Reaguję” oraz “Kocham. Nie krzyczę” i “Kocham. Mam czas”; kampanię Fundacji Kidprotect “Nasze dzieci w sieci“; kampanię Fundacji Dzieci Niczyje “Dziecko w Sieci” i od tego roku kampanię “Piłeś? Nie jedź!”.

Jest to już czwarta edycja kampanii “Piłeś? Nie jedź!”. Jej celem jest przekazanie informacji na temat zagrożeń związanych z prowadzeniem pojazdów po spożyciu alkoholu. Kampania przestrzega przed prowadzeniem pojazdów po spożyciu alkoholu i zwraca uwagę na negatywne konsekwencje wynikające z takich zachowań. Jest skierowana głównie do młodych kierowców, którzy zgodnie ze statystykami policyjnymi stanowią grupę powodującą pod wpływem alkoholu najwięcej wypadków.