Przegląd prasy

Kolejne dwujęzyczne tablice miejscowości

25 października 2008

Stăżëce, Sznërczi albo Miechëno - dwie kaszubskie gminy już skorzystały ze swojego prawa do dwujęzyczności - przy drogach pojawiły się nowe tablice miejscowości. Na dwujęzyczne tablice zezwala Kaszubom ustawa o mniejszościach. Ustawodawca uwzględnił w nim konieczność ochrony kaszubskiego, jako jedynego języka regionalnego. - Ustawa zalegalizowała jedynie rzeczywistość, bo kaszubskie nazwy od dawna pojawiały się na przykład na tablicach z nazwami ulic. Dwujęzyczne tablice pojawiły się już w gminie Chmielno oraz w Stężycy. W gminach, w których mniejszość kaszubska stanowi ponad 20 procent mieszkańców, dla zainstalowania dwujęzycznych znaków nie trzeba nawet prowadzić konsultacji społecznych. Na Kaszubach są 4 tego typu gminy, ale również inne samorządy rozważają wprowadzenie ulicznej dwujęzyczności. Tam, gdzie przeprowadzono konsultacje, poparcie przekroczyło 90 procent. - Chmielno jest stolicą mowy kaszubskiej - twierdzi wójt gminy Chmielno Zbigniew Roszkowski. Wymiana tablic w całej gminie kosztowała 55 tys. złotych. Przedsięwzięcie finansowane jest w całości z budżetu centralnego, więc kaszubskie gminy nie poniosą żadnych kosztów. Niekiedy jednak na tablicach znalazły się dwie identyczne nazwy: - W naszej gminie, w przypadku dwóch miejscowości, nazwa polska jest identyczna jak kaszubska. Ale musieliśmy być konsekwentni, więc przed Chmielnem i wsią Maks stanęły tablice, na których dwukrotnie umieściliśmy tę samą nazwę. Wcześniej z uprawnienia do dwujęzyczności skorzystała między innymi gmina Radłów (Radlau) na Opolszczyźnie, gdzie dziś zamiast do Kolonii Biskupskiej, można wybrać się do Friedrichswille (nazwa polska zawsze jednak zajmuje pierwsze miejsce na tablicy). Aż 11 gmin na Opolszczyźnie ma ustawowe prawo do dwujęzycznych znaków. Oprócz Kaszubów i Niemców o prawo do dwujęzycznych tablic mogą ubiegać się również Litwini z Puńska. Swojej szansy nie wykorzystali Białorusini z Podlasia, gdzie podziały etniczne i językowe są jednak bardziej skomplikowane.