Przegląd prasy

Kolejne forum Bezpieczeństwa Transportu

7 marca 2013

251732865d39cbc4cc76baab88e2ed3862970135

6258c9ef310918dc32874eba472b010cdfe17dd6

(Fot.: PD@N 457-63-64)

W siedzibie Instytutu Transportu Samochodowego zorganizowano czwartą edycję Forum Bezpieczeństwa Transportu pt.: “System automatycznej kontroli prędkości w Polsce - zagrożenia i nadzieje". Podczas Forum przedstawiono następujące prezentacje: "Badania prędkości w Polsce" prof. PK. S. Gaca oraz Mariusz Kieć, PG. K. Jamroz, "Polski system automatycznej kontroli prędkości - zasady działania i pierwsze efekty", Marcin Flieger, Główny Inspektorat Transportu Drogowego, "Społeczne aspekty wdrożenia systemu automatycznej kontroli prędkości w Polsce", I. Buttler, ITS. Cykliczne spotkania, których inicjatorem i organizatorem jest prof. dr hab. inż. Ryszard Krystek, skupiają grono przedstawicieli organizacji rządowych, pozarządowych oraz ekspertów ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz transportu drogowego. Celem Forum jest zwrócenie uwagi na kluczowe problemy transportu, stąd też cykl spotkań w formie dyskusji, by stworzyć możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń osób, instytucji i organizacji statutowo zaangażowanych w tę problematykę.