Przegląd prasy

Kolejni sygnatariusze Europejskiej Karty BRD

16 października 2009

Ministerstwo Infrastruktury: Polityka europejska w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego odpowiada interesom Polski w tym zakresie - powiedział Radosław Stępień, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury podczas ceremonii sygnowania Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Do 2013 r. zobowiązujemy się do istotnej redukcji liczby wszystkich wypadków na drogach. Deklarujemy to w momencie realizacji największego w historii Polski procesu inwestycyjnego. Do dziś zakontraktowaliśmy budowę 1133 km dróg o wysokim standardzie. Wpłynie to na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, ale to za mało. Musimy połączyć budowę dróg z poprawną bezpieczeństwa na nich – wyjaśniał Wiceminister Stępień omawiając politykę w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. Uroczystego otwarcia spotkania dokonała Marie-Therese Duffy-Haeusler, p.o. Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Przewodnicząca Sekcji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego KE, Isabelle Kardacz przedstawiła kierunki działań w zakresie brd w Europie, zaś Koordynator Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Aude Delesalle, omówiła główne założenia Karty.

bb48d216f170eaac8abf8b7871dcc05306b31690

(Fot.: PD@N 318-32)

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego stanowi apel do wszystkich organizacji o podjęcie działań na rzecz bezpieczeństwa na drogach całej Europy. Efektem tych wysiłków ma być obniżenie o 50% statystyk śmiertelności na drogach, a co za tym idzie ocalenie 25 tysięcy osób, które w ciągu roku giną w wypadkach samochodowych. Cel ten ma zostać osiągnięty jedynie poprzez zaangażowanie jak największej liczby różnego rodzaju podmiotów – m.in. firm, stowarzyszeń i instytucji, które poprzez swoje działania mogą wpłynąć na zmniejszenie liczby ofiar wypadków drogowych. Dotychczas karta została podpisana przez ponad 1400 sygnatariuszy.