Przegląd prasy

Komisja ds. międzynarodowych przewozów drogowych

3 sierpnia 2012

Komunikat MTBiGM: Posiedzenie polsko-rosyjskiej Komisji Mieszanej ds. współpracy w dziedzinie międzynarodowych przewozów drogowych

W dniach 1-2 sierpnia 2012 roku w Soczi odbyło się posiedzenie polsko-rosyjskiej Komisji Mieszanej ds. współpracy w dziedzinie międzynarodowych przewozów drogowych. Posiedzenie jest realizacją postanowień Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o międzynarodowych przewozach drogowych z dnia 30 sierpnia 1996 r. W rozmowach strona polska reprezentowana była przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie Tadeusza Jarmuziewicza, delegacji rosyjskiej przewodniczył Nikołaj Asauł - Wiceminister Transportu Federacji Rosyjskiej. Działania Ministerstwa Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz organizacji zrzeszających polskich przewoźników drogowych pozwoliły na przyjęcie przez komisję ustaleń satysfakcjonujących stronę polską i pozwalających polskim przewoźnikom drogowym na rozwój przewozów w relacji do Federacji Rosyjskiej. Porozumienie zawarte w Soczi między rządem polskim i rosyjskim jest dużym osiągnięciem, które da polskim przewoźnikom szanse na dalszy rozwój.