Przegląd prasy

Komunikacja: szacunek i uprzejmość wobec kursantów

21 września 2010

“Dobra komunikacja nie zależy od tego,

Jak coś mówimy, tylko od tego, jak to jest odbierane” (Andrew Grave)

Termin “komunikacja” w relacjach między ludźmi oznacza porozumiewanie się między uczestnikami tej komunikacji (jest to przekaz informacji i zdolność do odbioru i rozumienia tej informacji). Komunikacja jest procesem, który zachodzi nieustannie, przez cały czas bowiem przekazujemy i odbieramy informacje. Jeżeli przebiega nieprawidłowo, jest przyczyna wielu nieporozumień. Ważnym elementem skutecznej komunikacji jest szacunek i uprzejmość wobec rozmówcy. Jeśli instruktor będzie odnosił się do uczniów z poważaniem, oni odwzajemnią się tym samym. Stanie się dla nich osobą, z którą będą chcieli współpracować, i obdarzą go zaufaniem. Zbudowanie przez instruktora poprawnych relacji na płaszczyźnie emocjonalnej warunkuje uzyskanie przez niego dobrych efektów na płaszczyźnie rzeczowej, tzn. uczniowie właściwie traktowani, zdecydowanie chętniej będą się uczyć i wykonywać zalecenia instruktora.

Wyróżniamy trzy kanały komunikowania się:

- słowa (komunikacja werbalna) ,

- tonacja i brzmienie głosu,

- mowa ciała – gesty, mimika, wzrok pantomimika, dynamika, postawa, wygląd (komunikacja niewerbalna).

Z badań wynika, że 7% komunikacji odbywa się za pomocą słów, 38% jest kształtowane przez brzmienie głosu, 55% wynika z mowy ciała.

Przewaga komunikacji niewerbalnej nad werbalną wynika m.in. z tego, że znacznie trudniej nią manipulować. W zdecydowanej większości przypadków to właśnie ciało odzwierciedla nasze autentyczne odczucia, a co za tym idzie, potwierdza albo burzy naszą wiarygodność. Dlatego pamiętaj, że:

 

Ważne jest nie tylko to, co mówisz,

Ale jak mówisz i jak się przy tym zachowujesz!!!

Komunikat, aby był wiarygodny,

Musi być spójny na wszystkich trzech kanałach.