Przegląd prasy

Konkurs europejskich stowarzyszeń brd rozstrzygnięty

21 października 2008

W Paryżu rozdano nagrody  Europejskiego Konkursu na rzecz BRD. Wśród laureatów jest dwóch reprezentantów Polski: Fundacja Proventus z Chorzowa i Stowarzyszenie Auto Klub  Dziennikarzy  Polskich. W ramach obchodów Europejskiego Dnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego uroczyste zakończenie tegorocznego konkursu  odbyło się na Mondial de L’Automobile. Do siódmej edycji zgłoszono 68 inicjatyw z 14 krajów UE. Najliczniej reprezentowana była Francja. Inicjatywy oceniało międzynarodowe jury złożone ze specjalistów, ekspertów oraz niezależnych osobistości wywodzących się z organizacji i instytucji bezpośrednio związanych z działaniami na rzecz BRD. Przy ocenie wniosków jury brało pod uwagę charakterystyczną różnorodność i komplementarność propozycji, ich innowacyjność oraz możliwość przekazywania doświadczeń innym krajom. Wyróżniono osiem inicjatyw, wśród nich dwie polskie: Stowarzyszenie Auto Klub Dziennikarzy Polskich i Fundacja Proventus. Auto Klub Dziennikarzy Polskich doceniono  za seminarium “Media i Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego”. Jego przesłaniem było ” Media i bezpieczeństwo ruchu drogowego - misja czy komercja”. Jego celem było uświadomienie właścicielom mediów, wydawcom, szefom redakcji i zespołom dziennikarskim potrzeby zapalenia zielonego światła dla tej problematyki na łamach prasy, antenach radia i telewizji a także na stronach portali internetowych. Tego wymaga dramatyczna sytuacja na polskich drogach, największa  w Unii Europejskiej liczba zabitych w wypadkach drogowych - powiedział Aleksander Żyzny, prezes Auto Klubu Dziennikarzy Polskich.

9e0dd73f4b466eed7c7fdfd09fb67014c3815b0d

(271-17)

Fundacja Norauto została utworzona  w 1992 roku. Lokalny francuski konkurs odbył się po raz pierwszy w 2001 roku, a od 2004 roku ma charakter międzynarodowy. Konkurs ma na celu nagrodzenie inicjatyw na rzecz promocji bezpieczeństwa ruchu drogowego  prowadzonych przez europejskie stowarzyszenia lub organizacje prywatne, działające na zasadach non-profit i stworzone w celach niekomercyjnych. We wcześniejszych sześciu edycjach wzięło udział ponad 300 stowarzyszeń z krajów UE. Suma przyznanych nagród przekroczyła już 250 tys. EUR, a fundusz powstawał dzięki pozytywnym wynikom finansowym blisko tysiąca placówek Narzuto, działających w siedmiu europejskich krajach