Przegląd prasy

Kontrola przewozów regularnych osób

15 lutego 2007

Inspekcja Transportu Drogowego na terenie całego kraju prowadzi wzmożone kontrole przewozu osób, z nastawieniem na walkę z nieuczciwą konkurencją m. in. poprzez wyeliminowanie z rynku usług transportowych przewozów wykonywanych w tzw. “szarej strefie”. W ramach tych działań inspektorzy Mazowieckiego i Lubelskiego Inspektoratu Transportu Drogowego prowadzą wzmożone działania kontrolne przewozów regularnych osób na linii Warszawa – Lublin. W bieżącym roku skontrolowano kilkadziesiąt pojazdów. W wyniku działań kontrolnych ujawniono szereg naruszeń z zakresu przestrzegania norm czasu pracy kierowców. Siedem pojazdów zostało czasowo wycofanych z ruchu z uwagi na zły stan techniczny, zaś kilkunastu kierowców zostało ukaranych mandatami karnymi. Bardzo często notowanym wykroczeniem jest przekraczanie dozwolonych prędkości jazdy o 30 km/h – 50 km/h.