Przegląd prasy

Korzystają z wersji „awaryjnej”

12 marca 2013

fb43ebc0fe8e02c192c0a3becd1ee5c2ec1b3fa1

(Fot. PD@N 458-6)

W Szczecinie oraz ponad 30 innych ośrodkach egzaminowania znów mogą normalnie pracować. A to przede wszystkim dzięki rozporządzeniom ministra transportu, który przygotował procedurę na wypadek awarii elektronicznego systemu rejestracji kierowców. I tak kandydat na kierowcę zgłosi się do ośrodka, złoży stosowne oświadczenia i już pozostanie tylko zdać egzamin. Ośrodek egzaminowania weryfikuje oświadczenie w starostwie powiatowym, wyznacza termin egzaminu, a później przesyła jego wynik do starostwa. - Mamy pierwszy na świecie papierowy system teleinformatyczny - komentował sytuację Cezary Tkaczyk, dyrektor WORD Szczecin. W lutym szczeciński ośrodek egzaminował kilka-kilkanaście osób dziennie. Głównie poprawkowiczów. Tych, którzy szkolili się na kierowców jeszcze w listopadzie, grudniu. Na starych zasadach. Przed 19 stycznia w WORD były kolejki - dziennie teorię zdawało nawet ponad 300 osób.