Przegląd prasy

„Krajówki” bezpieczniejsze

22 listopada 2011

Według raportu EuroRap w latach 2008-2010 na drogach krajowych w Polsce zmalała (o 19% czyli na 3 tys. km) liczba km dróg o najwyższym poziomie ryzyka oraz o 18% liczba wypadków ciężkich (z ofiarami śmiertelnymi i rannymi). O 21% spadła też liczba ofiar śmiertelnych, choć łączna droga przebyta przez pojazdy wzrosła o 6%. Zdaniem autorów raportu “te pozytywne zmiany są niewątpliwie efektem prowadzonych działań inwestycyjnych na polskich drogach, wprowadzania automatyzacji systemu nadzoru nad ruchem drogowym i pozytywnych zmian zachowań uczestników ruchu drogowego”. Od 2006 r. działania inżynieryjne Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad opierają się m.in. na analizach i mapach ryzyka. Rozpoczęty przez GDDKiA w 2007 r. Program Ochrony Życia i Zdrowia Użytkowników Dróg Krajowych - Drogi Zaufania był opracowany na podstawie badań wykonanych przez Politechnikę Gdańską i Krakowską. W 2007 roku pilotażowa edycja programu realizowana była na drodze krajowej nr 8. Dzięki temu  liczba ofiar śmiertelnych w 2010 r w stosunku do roku 2007 zmalała na tej drodze o 40%. Założenia strategiczne programu Drogi Zaufania opierają się na strategii współdziałania czterech czynników: inżynierii (upłynnianie ruchu i bezpieczna infrastruktura); nadzoru nad ruchem (bieżące analizy i egzekwowanie prawa); komunikacji ze społeczeństwem i edukacji (informowanie o programie i promocja świadomych, bezpiecznych zachowań); ratownictwo medyczne (współpraca ze służbami ratownictwa medycznego np. Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym). Tylko współdziałanie wszystkich tych elementów wpływa na podnoszenie bezpieczeństwa. Zachęcamy do szczegółowej lektury zestawienia podejmowanych działań na najbardziej niebezpiecznych odcinkach dróg krajowych wskazanych w opracowaniu EuroRap