Przegląd prasy

Krzysztof Szymański: O potrzebie dialogu

27 września 2013

 

cbbf08f6e2b73190ae7f7243c653b6d0e237e2ac

 

^Krzysztof Szymański, prezes Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców (Fot.: PD@N 474-3jm)

 

W dniu 26 września 2013 roku uczestniczyłem w seminarium szkoleniowym pod nazwą “IV Konferencja BRD Polskiego Kongresu Drogowego. Działania WORD-ów dla poprawy bezpieczeństwa. Młodzi na drodze - prawo do życia”. Seminarium odbyło się w Chełmie (woj. lubelskie). Jego organizatorami byli: Polski Kongres Drogowy, Instytut Transportu Samochodowego oraz WORD-y w Lublinie, Chełmie i Białej Podlaskiej. Wysłuchałem kilku ciekawych referatów, spotkałem się z przedstawicielami instytucji, których chcielibyśmy gościć podczas Jubileuszu XV-lecia PFSSK w Łowiczu (22 listopada br.).

Miałem przyjemność porozmawiać z Łukaszem Twardowskim - dyrektorem Departamentu Transportu Drogowego MTBiGM. Jako prezes Federacji z Panem Dyrektorem spotkałem się już po raz trzeci w tym miesiącu. W każdej z tych rozmów mój rozmówca podkreśla potrzebę dialogu ze środowiskiem oraz informuje o bieżących działaniach w celu poprawy systemu szkolenia i egzaminowania poprzez wprowadzenie zmian wynikających m. in. z naszych postulatów. Każdy, kto chociaż raz uważnie śledził proces legislacyjny ma świadomość, jak od strony prawnej wygląda wprowadzanie zmian ustawowych. We wczorajszej rozmowie dyrektor Twardowski zasygnalizował, że docierają do niego informacje o konfliktach w naszym środowisku, które nie mają związku z najważniejszymi działaniami naszych organizacji, ale jednak stawiają nas w niekorzystnym świetle. Osobiście do tego momentu nie przeczytałem żadnego artykułu w branżowej prasie, żadnego komunikatu dotyczącego konfliktu. Jednak z rozmów z kolegami wiem, że - w tym trudnym dla nas wszystkich czasie - konflikty mają miejsce.

Współpracujemy z kolejnym dyrektorem resortu transportu, młodym, ale otwartym na dialog, działającym bardzo sprawnie i dynamicznie. Doceńmy to. Dobrze by było, aby taki kontakt utrzymać. Przecież mamy pełną świadomość, w jakiej sytuacji znaleźliśmy się, jak bardzo ma ona związek z kryzysem ekonomicznym. Codziennie odnotowujemy zwolnienia ze sklepów, hurtowni, małych firm itd. itp. To nasi potencjalni klienci, którzy mają coraz mniej pieniędzy, dlatego nie przyjdą lub nie przyślą swoich dzieci na kurs. Nasuwają się w tej sytuacji pytania - komu zależy na tym, aby tych rozmów nie było? Czy my - ludzie związani z edukacją - nie potrafimy tego zrozumieć? We wczorajszym wystąpieniu profesor Ryszard Krystek, opisując zachowania kierowców na drodze, podkreślił, że świadomość jest podstawowym warunkiem bezpiecznych zachowań na drodze. Do tego potrzebne są trzy cechy: roztropność, pokora i umiarkowanie. Czy nam, przedsiębiorcom prowadzącym osk oraz wykładowcom i instruktorom, tych trzech cech nie brakuje? Jeżeli są w naszej świadomości, to spróbujmy je umocnić.

Podczas tej konferencji miałem przyjemność zjeść wspólny obiad z profesorem Krystkiem, którego zaprosiłem na nasz jubileusz, poprosiłem też o wygłoszenie referatu. Pan Profesor zaproszenie przyjął z zadowoleniem. Rozmawiałem też z sekretarzem Krajowej Rady BRD Maciejem Mosiejem. Także będzie i wygłosi referat w Łowiczu. Miałem również przyjemność rozmowy z byłym dyrektorem DTD Maciejem Wrońskim, który podczas seminarium referował temat “Reforma systemu uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami w 10 lat po przyjęciu założeń przez KR BRD”. Przecież to właśnie za czasów dyrektora Wrońskiego powstał projekt ustawy o kierujących. Pamiętam ówczesne założenia i widzę - jak to wyszło. 

Dzisiaj nasza sytuacja nie jest łatwa, perspektywa podobnie, jednak niezbędne jest wzajemne zrozumienie, szacunek i dążenie do wspólnego rozwiązywania wszelkich problemów i to właśnie w tym duchu. 

Przy okazji seminarium ośrodki egzaminowania działające w województwie lubelskim podsumowały XV-lecie swojej działalności.

Prezes PFSSK Krzysztof Szymański