Przegląd prasy

Kto ma pierwszeństwo?

4 marca 2005

Pytanie: Kto ma pierwszeństwo?

oba pojazdy na drodze z pierwszeństwem przejazdupojazd A zawracapojazd B skręca w prawo

Odpowiedź: pojazd B ma pierwszeństwo przed A

Od Redakcji: Dziękujemy za przesłane odpowiedzi. Dziękujemy także autorowi pytania. Bardzo cieszy nas Państwa aktywność na łamach NEWSA, liczymy na dalszą interesującą współpracę.

Poniżej komentarz do zaproponowanej sytuacji.

Komentarz: Pytanie: który z kierujących pojazdami ukazanymi na rysunku ma pierwszeństwo przejazdu? Nie pokazano na rysunku, czy na wlocie zajmowanym przez kierującego pojazdem B jest oznakowanie odpowiednie do oznakowania wlotu zajmowanego przez kierowcę pojazdu A. Zakładam, że jest.

Rozpatrzmy sytuację statyczną: oba pojazdy są w miejscu ukazanym na rysunku, stoją lub dynamiczną: są w tym miejscu i jadą podobną prędkością. Różna długość drogi, jaką mają do pokonania uczyni, że przejadą przez miejsce styku ich torów ruchu w różnym czasie, a więc bezkolizyjnie. Zatem nie zaistniało między nimi zagadnienie ustąpienie pierwszeństwa.

Rozpatrzmy sytuację dynamiczną: oba pojazdy znalazły się w miejscu, gdzie nastąpi styk ich torów ruchu. Kierujący pojazdem A powinien ustąpić pierwszeństwa kierującemu pojazdem B, albowiem: (a) wjeżdża na zajmowany przez niego pas ruchu, (b) kierujący pojazdem B nadjeżdża z prawej jego strony. Formalne potwierdzenie takiej taktyki przejechania przez wskazane skrzyżowanie obu pojazdów znajdziemy w postanowieniu przepisów art. Art. 22 ust. 4 i 25 ust. 1 ustawy?..

Na marginesie tych rozważań trzeba wyrazić żal, że podczas kolejnej zmiany ustawy sejmowi reformatorzy spowodowali usunięcie przepisu, który nakładał na kierującego pojazdem zamierzającego wykonać manewr zawracania obowiązek ustąpienia pierwszeństwa wszystkim innym. Logika tamtego przepisu wynikała stąd, że zamierzający zawrócić nie ma możliwości zasygnalizowania swego zamiaru za pomocą jednoznacznego sygnału.

Komentarz przygotował: Jan Zasel, znany i ceniony autor podręczników dla kierowców
Źródło Prawo Drogowe@NEWS