Przegląd prasy

"Le Figaro": próbne prawo jazdy obowiązuje trzy lata

Autor: Rzeczpospolita

9 marca 2004

We Francji rozpoczęto wydawania próbnych praw jazdy. Otrzymują je: kierowcy, którzy ukończyli kurs i zdali egzaminy oraz osoby, którym odebrano prawo jazdy i musiały je wznowić, po kursie i egzaminie. Po trzech latach zostanie wydany dokument bezterminowy. Do tej pory obowiązuje zaostrzony limit punktów karnych - 6 pkt. W przypadku ich utraty pzewidziano dodatkowe szkolenia.

Źródło "Rzeczpospolita"