Przegląd prasy

Lekcja bezpieczeństwa

6 listopada 2012

69d52ad42c9e3749bfad77d10fe8de9488425164

(Fot.: PD@N 446-11policja)

Znana i lubiana aktorka Dorota Stalińska przyjęła zaproszenie i spotkała się z dziećmi ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Świętochłowicach. Przeprowadzona przez nią z policjantami lekcja bezpieczeństwa dotyczyła odblasków i ich roli dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym... Dorota Stalińska jest założycielem Fundacji NADZIEJA, która promuje bezpieczne zachowanie na drodze i noszenie odblasków. Fundacja, jak i sama aktorka, jest organizatorem i propagatorem szeregu akcji i inicjatyw związanych właśnie z szeroko rozumianym bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Podczas spotkania rozmawiano o bezpieczeństwie i uczono go praktycznie w trakcie zabaw i inscenizacji z udziałem dzieci. Wielu uczestników otrzymało kamizelki odblaskowe. Na lekcji bezpieczeństwa nie zabrakło również policjantów ze świętochłowickiej drogówki z towarzyszącym im SZNUPKIEM - maskotką śląskiej policji. Lekcja bezpieczeństwa była jednym z elementów kampanii ROK PIESZEGO - OSTROŻNY I PRZEZORNY PIESZY. Już planowane jest kolejne, podobne spotkanie.