Przegląd prasy

Lekcje baletu dla policjantów „drogówki”

26 lutego 2008

Policjanci z drogówki w rumuńskiej miejscowości Timiszoara chodzą na balet po to, by... z większą gracją kierować ruchem na skrzyżowaniach. Jak twierdzi naczelnik ruchu drogowego tamtejszej policji, lekcje baletu "przyczyniają się do polepszenia wizerunku policji i pomogą policjantom na kierowanie z gracją potokiem pojazdów poruszających się po mieście." Do tej pory na profesjonalne zajęcia baletowe skierowano już 20 policjantów.