Przegląd prasy

Lepiej stracić 5 minut z życia niż życie w 5 minut

15 listopada 2015

Kolejny “Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych” i kolejne działania. W Zabawie w dniach 13-15 listopada br. odbyły się modlitwy, wspominano ofiary wypadków drogowych, tu także przy pomniku Przejście, posadzono Drzewa Pamięci, zorganizowano warsztaty – spotkania terapeutyczne dla rodzin ofiar, odbyło się seminarium pt. “Lepiej stracić 5 minut z życia niż życie w 5 minut” – nieodwracalne konsekwencje wypadków drogowych: ofiara i sprawca. Tu wprowadzenie ks. Mariana Midury (Krajowego Duszpasterza Kierowców), wykład Marii Dąbrowskiej-Loranc (Instytut Transportu Drogowego” pt. “Module Close To jako dobra praktyka edukacji rówieśniczej”; “Projekt PrzyWracam”: Kataryna Dobrzańska-Junco (Centrum Inicjatyw BRD); “Nieodwracalne konsekwencje wypadków drogowych – sprawca” mjr Tomasz Wacławek (SW OISW Kraków), mjr Grzegorz Futoma (SW OISW Kraków); “Edukacja więźniów” Grzegorz Wysopal (Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego).

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie odbyła się konferencja prasowa pt. “Lepiej stracić 5 minut z życia niż życie w 5 minut” – nieodwracalne konsekwencje wypadków drogowych: ofiara i sprawca. Uczestniczyli: Andrzej Seremet - Prokurator Generalny RP; ks. Zbigniew Szostak – Przejście ; Marek Dworak – Małopolska Rada BRD, dyrektor MORD w Krakowie; podinsp. Krzysztof Dymura, Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie; Katarzyna Dobrzańska-Junco – Centrum Inicjatyw BRD; mjr Tomasz Wacławek – Służba Więzienna OISW Kraków.