Przegląd prasy

Lepsze drogi – lepsze życie

17 września 2006

W dniach 4-6 października 2006 r. w Warszawie odbędzie się I Polski Kongres Drogowy "Lepsze drogi - lepsze życie", zorganizowany pod patronatem Ministra Transportu Jerzego Polaczka. Przebieg obrad: 4.10.br. Sesja Plenarna – Aula Politechniki Warszawskiej, 5-6. 10. br. sesje tematyczne i forum dyskusyjne: Wdrożenie norm europejskich w budownictwie drogowym i mostowym; Zarządzanie siecią drogową; Rozwój infrastruktury drogowej, regulacje prawne i finansowe; Budowa i utrzymanie dróg i mostów; Bezpieczeństwo ruchu drogowego; Bariery przygotowania i realizacji inwestycji drogowych; Problemy zarządzania drogami samorządowymi – sale Pałacu Kultury i Nauki.

Słowa kluczowe drogownictwo