Przegląd prasy

Licencje na krajowy transport drogowy

19 marca 2010

Ministerstwo Infrastruktury informuje, że na dzień 31.12.2009 r. udzielono:

·ok. 9,1 tys. licencji na krajowy przewóz osób, dla ok. 62,2 tys. pojazdów;

·ok. 62,2 tys. licencji na krajowy przewóz rzeczy, dla ok. 180,5 tys. Pojazdów (w tym: ok. 5,1 tys. tych licencji dotyczyło uprawnienia tylko na wykonywanie pośrednictwa przy przewozie rzeczy).

Licencje krajowe udzielane są przez starostę właściwego dla siedziby przedsiębiorcy. Według obecnie obowiązujących przepisów prawnych uprawnienia te wydawane są od dnia 1 stycznia 2002 r. W pierwszych latach udzielano je głównie firmom, funkcjonującym już wcześniej w zawodzie krajowego przewoźnika drogowego. W ostatnich latach o te licencje ubiegają się tylko przedsiębiorcy wchodzący do branży transportowej. W stosunku do 2008 r. nastąpił niespełna 5 % wzrost liczby licencji na przewóz osób (na dzień 31.12.2008 r. udzielonych było ok. 8,7 tys. tych uprawnień) oraz niewiele ponad 1 % wzrost liczby licencji na przewóz rzeczy (na dzień 31.12.2008 r. udzielonych było ok. 61,5 tys. tych uprawnień).

Ponadto na dzień 31.12.2009 r. udzielono ok. 63,1 tys. licencji na przewóz osób taksówką. W stosunku do roku poprzedniego nastąpił tu wzrost o ponad 5 % (na dzień 31.12.2008 r. udzielonych było ok. 59,8 tys. tych licencji).

W krajowym transporcie drogowym osób udzielane są również zezwolenia na linie regularne i regularne specjalne. Na dzień 31.12.2009 r. funkcjonowało ok. 28,7 tys. zezwoleń na przewozy regularne(wraz z ok. 133,4 tys. wypisów z tych zezwoleń) oraz ok. 3,8 tys. zezwoleń na przewozy regularne specjalne(wraz z ok. 9,7 tys. wypisów z tych zezwoleń). Są to dokumenty uprawniające przewoźników do wykonywania przewozów w ramach obsługi linii komunikacyjnych.

Przedsiębiorcy wykonujący krajowe przewozy na potrzeby własnemuszą posiadać stosowne zaświadczenie, wydawane przez starostę właściwego dla siedziby firmy. Na dzień 31.12.2009 r. w zakresie przewozu osóbwydanych było ok. 1,0 tys. zaświadczeńdla ok. 1,7 tys. pojazdów. W zakresie przewozu rzeczywydano ok. 48,7 tys. zaświadczeń dla ok. 133,7 tys. pojazdów.

Źródłem powyższych informacji były zestawienia statystyczne przekazane do resortu infrastruktury przez urzędy marszałkowskie, starostwa oraz urzędy miejskie i gminne w ramach realizacji zapisu art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm.).