Przegląd prasy

Licencje transportowe sprawą pilną

Autor: Rzeczpospolita

29 stycznia 2004

Krajowi przewoźnicy zajmujący się przewozami (dziś prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej), którzy do 31.12.2003 r. (pierwszy instrukcyjny termin) nie złożyli wniosków na wyrobienie licencji powinni się spieszyć - przypomina "Rzeczpospolita" - "trzeba się spieszyć, bo dla wielu spóźnialskich może to oznaczać przerwę w prowadzeniu działalności." Dokument będzie potrzebny od 1 maja br. W stosunku do wniosków złożonych po w/w terminie starosta nie jest związany 3-miesięcznym terminem wydania licencji.

Źródło "Rzeczpospolita"