Przegląd prasy

Likwidowano miejsca niebezpieczne na drogach

23 września 2006

Dobiegła końca pierwsza, pilotażowa edycja Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach prowadzonego przez Ministerstwo Transportu. Odbyła się w latach 2005/2006, kiedy zostało zrealizowanych czterdzieści dziewięć niewielkich zadań poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie czternastu województw. Całkowita wartość zrealizowanych zadań wyniosła przeszło 9,2 miliona złotych. Ministerstwo Transportu przeznaczyło na dofinansowanie zadań ponad 4 miliony złotych z pożyczki Banku Światowego 7.223 POL. Większość zadań była zorientowana na poprawę bezpieczeństwa pieszych. Środki poprawy bezpieczeństwa obejmowały budowę azyli, brakujących fragmentów chodników i ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, fizyczną separację ruchu, kanalizację skrzyżowań, ronda, instalację sygnalizacji świetlnej, miejscowe uszorstnienia nawierzchni, korekty geometrii skrzyżowań, zabezpieczenie poboczy itp. Mimo trudnych do spełnienia kryteriów i niewielkich środków dostępnych na dofinansowanie do pierwszej edycji zakwalifikowały się zadania z czternastu województw. Najwięcej zadań, bo aż 7, zostało zrealizowanych w Województwie Dolnośląskim; w województwach Podlaskim i Warmińsko-Mazurskim wdrożono po jednym zadaniu. Średnio wypadło po 3-4 zadania na województwo. Zestawienie zadań zawiera poniższa tabela.

Województwo

Liczba zadań
poprawy brd

Całkowita wartość
zadań w PLN

Dofinansowanie od Ministerstwa
Transportu w PLN

Dolnośląskie

7

785 158

478 077

Kujawsko-Pomorskie

2

680 266

164 222

Podlaskie

1

85 178

52 500

Małopolskie

5

1 016 896

481 657

Lubelskie

4

397 697

264 406

Opolskie

2

1 640 785

256 089

Podkarpackie

4

543 219

284 700

Pomorskie

3

532 213

286 600

Śląskie

3

576 030

382 855

Świętokrzyskie

4

379 416

197 801

Lubuskie

3

348 517

202 800

Warmińsko-Mazurskie

1

83 179

64 429

Wielkopolskie

6

1 639 570

672 400

Zachodniopomorskie

4

579 439

264 188

RAZEM

49

9 287 564

4 052 724

 
 
Słowa kluczowe czarne punkty drogownictwo