Przegląd prasy

Lubelskie Standardy Piesze

19 lutego 2016

bde99b20eb56930e7712099a33d69f2f072b7fdc(533-94 Z Lubelskie Standardy Piesze – dokument)

W Lublinie opracowano projekt Lubelskich Standardów Pieszych. Zaproponowano priorytetowe traktowanie ruchu pieszych jako najbardziej naturalnego, najzdrowszego i najtańszego sposobu poruszania się po mieście. Autorzy projektu proponują myślenie nogami zamiast myślenia samochodami. Założenia powstały podczas realizacji projektu "Miastodla ludzi", w którym brali udział mieszkańcy i urzędnicy miejscy (warsztaty i spotkania). - Mieszkańcy byli najważniejszymi uczestnikami naszego projektu. Po blisko dwóch latach pracy mamy nie tylko konkret w postaci projektu standardów pieszych, ale też aktywnie działające środowisko osób pieszych i społeczne poparcie - powiedziała koordynatorka projektu "Miasto dla ludzi" Marta Kurowska. Ostateczny dokument ma powstać po konsultacjach i wówczas zostanie wdrożony jako obowiązujący w procedurach planistycznych, inwestycyjnych i strategicznych miasta. Ruch pieszy - według projektu - ma być priorytetem przy planowaniu przestrzeni oraz projektowaniu i budowy różnych obiektów. Transport pieszy w dokumencie traktowany jest jako podstawowy sposób poruszania się po mieście, a jego istnienie i jakość ma wpływ na efektywność innych typów transportu. Autorzy projektu postulują m.in., aby w centrum miasta ruch pieszych był uprzywilejowany, a każda ulica - istniejąca lub projektowana – miała też drogę dla pieszych, "aby nie było dróg tylko dla samochodów". Zdaniem twórców projektu należy dążyć do zwiększenia stref o małym natężeniu ruchu, z ograniczeniem prędkości dla samochodów do 30 km/godz. – m.in. na osiedlach i w centrum. Na ulicach o małym natężeniu ruchu (i ograniczeniu do 30 km/godz.) należy zrezygnować z wyznaczania przejść dla pieszych na rzecz swobodnego poruszania się ich po całej przestrzeni, które mogą być współdzielone, czyli bez wyróżników chodnika i jezdni.

Słowa kluczowe piesi/ruch pieszych