Przegląd prasy

Małopolski Instruktor Roku edycji 2010

17 maja 2010

Konkurs pod nazwą MAŁOPOLSKI INSTRUKTOR ROKU jest eliminacją regionalną z terenu Województwa Małopolskiego dla osób czynnie działających w szkoleniu i egzaminowaniu kandydatów na kierowców i kierowców. Zwycięzca konkursu regionalnego może brać udział w ogólnopolskich zawodach pod nazwą INSTRUKTOR ROKU. Celem konkursu jest zacieśnianie współpracy pomiędzy poszczególnymi regionami, ośrodkami szkolenia kierowców, instruktorami nauki jazdy, egzaminatorami oraz konfrontacja umiejętności i wymiana doświadczeń zawodowych. Inspirujemy tym samym do działań na rzecz podnoszenia poziomu szkolenia kandydatów na kierowców i kierowców, kultury zachowań i bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz dążenia do pełnej integracji środowiskowych. Corocznie organizatorem konkursu w Małopolsce są dwie prężnie działające społecznie organizacje zrzeszające instruktorów nauki jazdy i ośrodki szkolenia kierowców - Małopolskie Stowarzyszenie Nauczycieli Kształcących Kierowców (biuro@luz.krakow.pl) oraz Krakowski Oddział Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców (auto_test@poczta.fm). O wysokiej randze konkursu świadczy fakt, że został on wpisany do kalendarza corocznych imprez regionalnych i objęty Honorowym Patronatem przez: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Małopolską Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Małopolską Komendę Wojewódzką Policji, Małopolskie Ośrodki Ruchu Drogowego w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu, Urzędy Prezydentów, Burmistrzów i Naczelników Gmin oraz Komendantów Straży i Policji, a także media publiczne - prasę, radio i telewizję. Tradycyjnie - Główną Nagrodą Konkursu jest Puchar Marszałka Województwa Małopolskiego, dodatkowo puchary i nagrody fundowane są przez poszczególnych patronów konkursu. Znaczny wkład materialny, wspomagający społeczne działania, wnoszą w zawody sponsorzy i fundatorzy nagród rzeczowych z różnych branż motoryzacyjnych (najczęściej dealerzy samochodów) - co bardzo zachęca instruktorów nauki jazdy do udziału w zawodach. Dużym magnesem przyciągającym publiczność i kibiców konkursu, są towarzyszące imprezy kulturalno-rozrywkowe, w których występują dzieci z Młodzieżowych Domów Kultur oraz przeprowadzane konkursy młodych talentów. Impreza cechuje się miłą atmosferą i prawdziwie sportową rywalizacją. Obok trwających zawodów, dla publiczności organizowane są różnorodne konkursy, w tym: jazdy sprawnościowe, pokazy ratownictwa drogowego. Każdego roku następuje zmiana regionalnego gospodarza konkursu. Organizatorem stają się Małopolskie Ośrodki Ruchu Drogowego: w Krakowie, Tarnowie lub w Nowym Sączu. W edycji 2010 konkurs odbywał się w Nowym Sączu. Gospodarzem w roku przyszłym będzie Kraków.

Relacja z VIII Konkursu: MAŁOPOLSKI INSTRUKTOR ROKU 2010, odbył się w niedzielę 16 maja 2010 roku w MORD w Nowym Sączu przy ul. 29 Listopada 10. Do rywalizacji przystąpiło 43 zawodników (czynnych zawodowo instruktorów nauki jazdy). W drodze eliminacji, po pierwszej konkurencji z testów, do dalszych rozgrywek zakwalifikowało się najlepszych dwudziestu zawodników.

Przeprowadzono sześć konkurencji:

1 - Testy z przepisów ruchu i szkolenia,

2 - Pierwsza pomoc przedlekarska,

3 - Stabilność Stewarda - sterowanie z miejsca instruktora,

4 - Celność Sir Lancelota,

5 - Przekaz poleceń ślepemu kierowcy,

6 - Poślizgi na trolejach.

Zawody odbywały się w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych (ulewnych deszczach przedpowodziowych), jednak mimo to zawodnicy wykazali się wysokim i wyrównanym poziomem sprawności manualnej i percepcji, co wykazuje niewielka różnica punktowa u poszczególnych zawodników.

Najsprawniejszymi instruktorami nauki jazdy w Województwie Małopolskim zostali:

Imiejsce zajął – Tomasz Barnaśz Krakowa (OSK “MELBA”)

IImiejsce zajął – Michał Nycekz Nowego Targu (SK “GÓRAL”)

III miejsce zajął – Jarosław Borczuchz Tarnowa (OSK “JUREX”)

W kategorii “ Pań ” najlepszą instruktorką okazała się – Zofia Gardeła z Krakowa (OSK “KLAKSON”)

Tomasz Barnaś i Michał Nycek (obaj członkowie Małopolskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Kształcących Kierowców w Krakowie) będą startować w Konkursie Ogólnopolskim walcząc o miano najlepszego instruktora nauki jazdy w Polsce. Ogólnopolska XI Edycja Konkursu INSTRUKTOR ROKU 2010 odbędzie się 11-12 czerwca br. w Białymstoku. Organizatorem jest Polska Federacja Stowarzyszeń Szkół Kierowców, a Honorowym Patronem i fundatorem Nagrody Głównej - Ministerstwo Infrastruktury i Transportu.

Liczymy na bardzo dobre wyniki naszych reprezentantów - co może świadczyć, że poziom szkolenia kandydatów na kierowców i kierowców w Województwie Małopolskim jest lepszy niż w innych województwach. Taka rywalizacja jest bardzo wskazana dla konfrontacji osób zajmujących się szkoleniem i wskazówką dla całej branży pracującej w tym zawodzie.

Wywiadu udzielił: Tadeusz Szewczyk

- prezes Małopolskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Kształcących Kierowców w Krakowie

 

 

05c12a9be293b1922a4703ba901a6a2b912aeff0

(Fot.: PD@N 341-1)

e4dcdc9d16806a793ca2c5bc4292c0f131fd615f

(Fot.: PD@N 341-2)

ec082a0a353fc7909d622099a937b50a83470fb1

(Fot.: PD@N 341-3)

fffddeb2e66a1f267619f6c7905b1442bcdda6ef

(Fot.: PD@N 341-4)

0d65c79cfe4467ae6519dcf24b14b3eb2a073f48

(Fot.: PD@N 341-5)