Przegląd prasy

Mandat po pięciu latach

3 listopada 2009

Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi rozsyła kary za niewykupienie postoju w 2004 r. Niezapłacenie grozi dodatkowymi kosztami. Zarząd Dróg i Transportu zapewnia, że działa zgodnie z prawem. Według ustawy kary za nieopłacenie postoju może ściągać do pięciu lat. Liczy się koniec roku kalendarzowego - mówi Aleksandra Kaczorowska z ZDiT. Gazeta jednocześnie przypomina, iż włożenie informacji o opłacie dodatkowej za wycieraczkę jest według sądu administracyjnego traktowane jako jego doręczenie.

Słowa kluczowe mandaty parkowanie pojazdów