Przegląd prasy

Metodyk o instruktorze

1 września 2010

50dbb550ea03c2a18184700122230af028534c684284d1c1178c1f9c5cc54a8e87da403b1559a199 

(Fot.: PD@N 357-10 i 11)

Rozwój techniki motoryzacyjnej, upowszechnienie się samochodu jako środka lokomocji oraz presja społeczna na posiadanie umiejętności i uprawnień do kierowania pojazdami spowodowały, że zawód instruktora nauki jazdy zmienił swoje oblicze. Stał się szanowany i niezwykle pożądany na rynku pracy, a uzyskiwanie kwalifikacji kierowcy zostało włączone do struktury kształcenia ustawicznego. Zmienił się także obraz instruktora.

Współczesny instruktor musi być nauczycielem - mówić poprawną polszczyzną, wiedzieć jak zmotywować kandydatów na kierowców do większego wysiłku, stosować aktywizujące metody nauki i nowoczesne środki dydaktyczne. W zawodzie - co warto podkreślić - pojawia się coraz więcej kobiet. (M. Górny, B. Lewandowska: “Metodyka nauczania dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy”)