Przegląd prasy

Metodyka nauczania wychowania komunikacyjnego

30 maja 2007

W Łodzi odbyła sie konferencja metodyczna dyrektorów i nauczycieli wychowania komunikacyjnego gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, policjantów z komend powiatowych. Organizatorem było Kuratorium Oświaty w Łodzi oraz WORD w Łodzi, Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Obecni byli: wicewojewoda łódzki pan Witold Gwiazda, Łódzki Kurator Oświaty pani Barbara Kochanowska, dużo policji z komend powiatowych oraz Wojewódzkiej Komendy Policji, dyrektorzy word-ów, itd. Gospodarzem był zespół szkół ponadgimnazjalnych, zwycięzca wojwódzkiego turnieju motoryzacyjnego, na ręce dyrektora zespołu Wydawnictwo Grupa IMAGE przekazało w prezencie unikalny program komputerowy e-PrawoDrogowe, nowoczesne narzędzie edukacji komunikacyjnej. Tematyka konferencji obejmowała: "Wychowanie komunikacyjne w praktyce szkolnej - kreowanie systemu" . Dużym zainteresowaniem spotkał się wykład prezesa Grupy MAGE Witolda Wiśniewskiego nt nowych technologii dydaktycznych wspierających przedsięwzięcia z zekresu edukacji komunikacyjnej dzieci i młodzieży. Wydawnictwo Grupa IMAGE zaprezentowało pomoce dydaktyczne, podręczniki, filmy, programy komputerowe. Sympozjum spotkało się z szerokim zainteresowaniem instruktorów i wykładowców, członków stowarzyszeń regionalnych. Bezpośrednia dyskusja i kontakt szkoleniowców z przedstawicielami urzędów i instytucji centralnych stworzyły okazję do omówienia problemów istniejących w obecnym systemie szkolenia i egzaminowania. Podkreślono potrzebe organizowania takich szkoleń w pozostałych regionach kraju.