Przegląd prasy

Miasteczko ruchu drogowego w ramach „Zimy w mieście”

17 stycznia 2009

Miasteczko Ruchu Drogowego działające w Oddziale Ogólnomiejskim Straży Miejskiej w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 67a zorganizowało ciekawy program mający na celu zapoznanie dzieci z zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach. W jego ramach omówione zostaną przepisy dotyczące pieszych, dzieci zobaczą także edukacyjny film o zagrożeniach związanych z jazdą rowerem  po drogach publicznych. Teoretyczne i praktyczne zajęcia wyjaśnią przepisy kodeksu drogowego ułatwiając dzieciom przygotowanie się do egzaminów na kartę rowerową i motorowerową. Zajęcia teoretyczne będą odbywały się w udostępnionych przez szkoły klasach, a praktyczne w salach gimnastycznych lub na boiskach. Dzieci będą mogły skorzystać z udostępnionych rowerów i skuterów elektrycznych Straży Miejskiej m. st. Warszawy. Zajęcia dla blisko 280 dzieci odbędą się w następujących szkołach: SP Nr 84 ul. Radzymińska 227, SP Nr 77 ul. Samogłoski 9, SP Nr 139 ul. Syreny 5/7, SP Nr 26 ul. Miedziana 8, SP Nr 115 ul. Okrężna 80, ZSI 75 ul. Bartosika 5 oraz trzykrotnie w SP Nr  301 ul. Brygadzistów 18. 

Palcówki oświatowe  zainteresowane współpracą ze Strażą Miejską m. st. Warszawy w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego prosimy o kontakt z st. insp. Włodzimierzem Maratą tel. Kom. 723 986 086 - zachęca Straż Miejska w Warszawie.