Przegląd prasy

Miejsca parkingowe wyłącznie dla przyszłych mam

22 października 2015

f7553f3f67ecd5400752b43f010ee97f1375b0f78b9100db105921df1962daba950633e9b32b3ee7

(526-37, 36 fot. jola michasiewicz)

Trochę zaskakujące, rzadkie, ale nadzwyczaj potrzebne. Jak widać na fotografiach piszemy o specjalnym oznakowaniu wydzielonego miejsca do parkowania z adnotacją “WYŁĄCZNIE DLA KOBIET W CIĄŻY”. I czekające na przyszłą mamę. O jesteśmy tolerancyjni - pomyślałam obserwując sytuację na bardzo obciążonym parkingu przed jedną z placówek handlowych. Akcja została zainicjowana w 2013 roku. Jako ciekawostkę podamy, iż symbol został nawet zaakceptowany przez Urząd Patentowy. - Po zebraniu 100 tysięcy podpisów złożymy w Sejmie wniosek o wpisanie naszego znaku na listę oficjalnych znaków w polskim kodeksie drogowym - zapowiadał Marek Porębski, dyrektor rzeszowskiego WORD-u. Niestety wniosku nie było. Pojedyncze znaki pozostały.