Przegląd prasy

Mijająca się droga

2 stycznia 2007

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad tak zaplanowała przebieg drogi ekspresowej S8, że na granicy województw łódzkiego i wielkopolskiego jej nitki zamiast się łączyć, mijają się o ponad 5 km – donosi “Gazeta Wyborcza”. Droga ekspresowa S8 ma połączyć Wrocław z Łodzią, Warszawą i Białymstokiem. Na razie wybudowano tylko krótki odcinek pod Wrocławiem, w przyszłym roku prace mają ruszyć z kopyta, by do 2013 r. trasa była skończona. Jest jednak zasadniczy problem. Na terenie województwa wielkopolskiego droga S8 ma przebiegać tak, by w Łódzkiem minąć Wieruszów od południa. Natomiast w planach dla województwa łódzkiego trasa ta ma biec na północ od Wieruszowa. Oba projekty zostały przygotowane przez GDDKiA - z tym że jeden w Poznaniu, a drugi dwa lata później w Krakowie. Teraz się okazało, że dwa planowane odcinki drogi zamiast się łączyć, mijają się o 5,5 km! Samorządowcy do 15 stycznia mają się dogadać.

c2ba0375c2e8959c6c9627aa958f0a24e8fa44a8 (182-4)

Informacja Ministerstwa Transportu: W artykule pt. “Drogi się nie stykną”, zamieszczonym w “Gazecie Wyborczej” z 2 stycznia br. został opisany przypadek patologii mających miejsce w minionych latach w procesie planowania i budowy dróg ekspresowych i autostrad. Od początku objęcia urzędu przez Ministra Transportu Jerzego Polaczka w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad trwają prace mające na celu weryfikację dotychczasowych projektów drogowych z punktu widzenia ich przygotowania, stanu dokumentacji i zapewnienia źródeł finansowania. Wszelkie nonsensy podobne do opisanego w artykule są weryfikowane i korygowane. Szczegółowych informacji na temat trwających od roku prac nad korektą błędu popełnionego kilka lat temu, co do wariantu przebiegu drogi ekspresowej S8, udziela biuro prasowe GDDKiA.