Przegląd prasy

Minister o przygotowaniach do zimy

31 października 2012

b564d5951cf94919115b745ac4101a633afdb781

(Fot.: PD@N 445-43)

 

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej: Co roku spotykamy się u progu zimy, aby w zintegrowany sposób przedstawić przygotowanie do tej pory roku obszarów, które podlegają odpowiedzialności Ministra Transportu. Tegoroczne przygotowania transportu publicznego do zimy rozpoczęliśmy wcześnie. Są one bardziej intensywne, na większą skalę i przynoszą postęp- powiedział Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomir Nowak (fot.: powyżej) otwierając konferencję na temat przygotowań resortu transportu do okresu zimowego 2012/2013.

W konferencji, która odbyła się 31 października br. w siedzibie resortu, wzięli również udział Prezes Grupy PKP S.A. Jakub Karnowski, p.o. Generalny Dyrektor GDDKiA Lech Witecki, Prezes Zarządu PKP PLK S.A. Remigiusz Paszkiewicz oraz Naczelny Dyrektor P.P. “Porty Lotnicze” Michał Marzec.

Minister omówił przygotowania resortu transportu do zimy 2012/2013 w pięciu obszarach: na drogach, kolejach, w lotnictwie, na drogach wodnych i w budownictwie. Za dwa główne uznał drogi i kolej.

Naszym zasadniczym celem przy wdrażaniu rozkładu jazdy pociągów jest podnoszenie jakości informacji przekazywanej pasażerom. Do 20 listopada zostanie ogłoszony rozkład jazdy, który zacznie obowiązywać od 9 grudnia – powiedział Minister Sławomir Nowak. Jednocześnie poinformował, że zwrócił się do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego o przeprowadzenie wzmożonych kontroli, by jak najlepiej zabezpieczyć interesy pasażerów.

Minister podkreślił, że rezerwa taborowa PKP Intercity na okres zimowy wyniesie 20 procent. Będzie to 325 wagonów rezerwy na 1300 wagonów w ruchu, w porównaniu z 250 wagonami rezerwy do 1220 wagonów w ruchu w roku ubiegłym. Rezerwowe lokomotywy zostały już rozmieszczone w najważniejszych węzłach kolejowych, a spółki podpisały porozumienia o ich wynajmie w razie potrzeby. Dodatkowo możliwa będzie mobilizacja aż 5 tysięcy osób do usuwania skutków awarii na kolei. W ubiegłym roku było to tysiąc osób mniej. Przygotowano 147 ciężkich maszyn odśnieżnych i ponad 16 tys. urządzeń ogrzewania rozjazdów. Drużyny konduktorskie będą miały nowy, dodatkowy system wewnętrznego powiadamiania sms-owego o awariach. Mają o nich bezzwłocznie informować pasażerów – podkreślił Minister.

Ponieważ w ubiegłym roku sprawdziła się rezerwacja miejsc, w tym roku wprowadzona zostanie ona dla 82 pociągów TLK. W ubiegłym roku było to 8 pociągów, co oznacza znaczący progres. Chcemy wprowadzić w transporcie publicznym pewne reguły gry – jeżeli ktoś chce jechać w odpowiednich warunkach w PKP Intercity, to musi wcześniej zarezerwować bilet – powiedział Minister. Dodał, że 40 najważniejszych dworców zostanie udostępnionych pasażerom całodobowo. Przy bardzo silnych mrozach podróżni otrzymają na nich gorące napoje.

Omawiając obszar transportu drogowego Minister poinformował, że do ruchu oddaje się coraz więcej kilometrów nowych dróg i rosną wydatki na ich utrzymanie. GDDKiA wprowadza nowy system utrzymania dróg “Utrzymaj Standard” w oparciu o współpracę z firmami zewnętrznymi. Pozwala to na oszczędności w wysokości 1/3 kosztów dotychczasowego, tradycyjnego utrzymania dróg bezpośrednio przez GDDKiA.

Sieć dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA w ciągu ostatniego roku powiększyła się. Budżet na zimowe utrzymanie dróg wzrósł z 380 mln zł do 400 mln zł. Staramy się wydawać te środki oszczędnie i rozsądnie – dodał Minister. Na drogi wyjedzie 3000 (przed rokiem - 2500) maszyn wykorzystywanych do zimowego utrzymania, tj. pługów, solarek, piaskarek itp. Zwiększyła się ilość zaplanowanych do użycia w zbliżającym się sezonie środków chemicznych z 238 tys. ton do 324 tys. ton.

Minister Sławomir Nowak przedstawił standardy zimowego utrzymania autostrad, dróg ekspresowych, dróg głównych ruchu przyspieszonego, dróg głównych i sieci uzupełniającej. Na autostradach, drogach ekspresowych, drogach głównych (G) i głównych ruchu przyspieszonego (GP) luźny śnieg powinien być usunięty w ciągu 4 godzin od ustąpienia opadów. Na autostradach i drogach ekspresowych zajeżdżony śnieg nie może występować, natomiast na G i GP może występować do 6 godzin po ustaniu opadów. Na sieci dróg uzupełniających luźny śnieg powinien być usunięty w ciągu 6 godzin od ustąpienia opadów a zajeżdżony śnieg może występować.

Aby upłynnić ruch na drogach krajowych w ostatnim czasie udostępniono kierowcom kolejne, nowe odcinki dróg: węzeł Wiskitki na A2 na połączeniu z dk 50 koło Żyrardowa, S11 fragment zachodniej obwodnicy Poznania oraz S8 od Piotrkowa Trybunalskiego do granicy województwa mazowieckiego.

Minister bardzo dobrze ocenił przygotowanie do zimy portów lotniczych. Dysponują one nowoczesnym systemem, wdrożonym już w zeszłym roku, dobrze funkcjonującym. W tym roku jest jeszcze postęp, są nowe inwestycje, zakupiono maszyny odśnieżne do utrzymania pasów startowych i innych obiektów infrastruktury lotniczej. W przypadku utrzymania zimowego dróg wodnych, jesteśmy przygotowani podobnie, jak w ubiegłym roku -  poinformował Minister. W obszarze budownictwa nadzór budowlany został zobowiązany do przeprowadzania kontroli odśnieżania dachów budynków.

Minister Sławomir Nowak podziękował podległym instytucjom oraz kolejarzom, pracownikom drogownictwa, a także portów 

lotniczych i morskich za zaangażowanie w przygotowania do zimy.