Przegląd prasy

Ministerstwo w sprawie metod klasyfikacji ryzyk drogowych

23 lutego 2016

Jesteś zarządcą dróg wojewódzkich? Zarządzasz bezpieczeństwem ruchu drogowego na poziomie województwa lub powiatu? Chcesz zidentyfikować problemy BRD w swoim regionie? Ten materiał jest dla Ciebie!

W związku z coraz większą potrzebą stosowania nowoczesnych narzędzi, które umożliwiłyby identyfikowanie zagrożeń uczestnika ruchu na drodze, oszacowanie poziomu oraz ocenę bezpieczeństwa infrastruktury drogowej, na zlecenie Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego opracowana została Metodologia klasyfikacji ryzyka dla wybranych rodzajów wypadków drogowych na drogach wojewódzkich oraz dla obszarów województw i powiatów wraz z dokonaniem klasyfikacji i przedstawieniem wyników na mapach.

Po raz pierwszy w Polsce, prezentowana metodologia klasyfikacji na drogach wojewódzkich została wykonana jednolitą metodą dla wszystkich województw.

Zaproponowana metoda klasyfikacji ryzyka dla województw i powiatów oraz w szczególności odcinków dróg wojewódzkich jest komplementarna z metodą określoną w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie dokonywania klasyfikacji odcinków dróg ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych oraz ze względu na bezpieczeństwo sieci drogowej (Dz. U. z 2015 poz. 1845).

Załączone materiały zawierają klasyfikację ryzyka zagrożeń wypadkami różnego typu, przedstawioną w sposób tabelaryczny i graficzny (mapy), co pozwala na dokonanie porównania pod względem stopnia zagrożenia pomiędzy poszczególnymi drogami wojewódzkimi, ich odcinkami oraz jednostkami terytorialnymi kraju.

Praca została wykonana w oparciu o dane dotyczące wypadków drogowych i ich skutków (ofiar śmiertelnych i rannych, w tym ciężko rannych) z okresu 3 następujących po sobie lat dla odcinków dróg wojewódzkich (we wszystkich województwach) jak również dla obszarów województw i powiatów – w tym miast na prawach powiatu.

Sekretariat KRBRD wyraża nadzieję, że przekazany materiał wspomoże osoby i instytucje zarządzające bezpieczeństwem ruchu drogowego, w szczególności na poziomie jednostek samorządu terytorialnego, w procesie usprawniania funkcjonowania infrastruktury drogowej oraz prowadzeniu efektywnych i skutecznych działań projektowych, a także stanowić będzie cenne źródło i inspirację innych prac analitycznych i badawczych w obszarze brd, co znajdzie odzwierciedlenie w poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego na polskich drogach.

bd31365945e576c8ed2b34f2adff11460010cf2c

PLIKI DO POBRANIA: http://www.krbrd.gov.pl/pl/pozostale.html

(533-93 KRBRD - Metodologia klasyfikacji ryzyka dla wybranych rodzajów wypadków drogowych na drogach wojewódzkich oraz dla obszarów województw i powiatów wraz z dokonaniem klasyfikacji i przedstawieniem wyników na mapach)