Przegląd prasy

Młodzi kierowcy grupą szczególnego ryzyka

24 kwietnia 2007

Światowy Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ONZ

Niemal co trzecia śmierć na drodze jest skutkiem wypadku z udziałem młodych kierowców. Rządy państw Unii Europejskiej zamierzają do roku 2010 doprowadzić do zmniejszenia liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych o 50 %. Polska, realizując Krajowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2005, chce osiągnąć ten sam cel do 2013 roku. Jak to zrobić? Problematyce zachowań młodych kierowców i konieczności wypracowania nowych rozwiązań prawnych i społecznych poświecone było I Forum Bezpieczeństwa Drogowego, zorganizowane 26 kwietnia br. przez Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego i Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Wypadki drogowe są najpoważniejszą pojedynczą przyczyną śmierci osób w wieku 15 do 24 lat w krajach OECD. Wskaźniki śmiertelności kierowców w przedziale wiekowym 18 do 24 lat są około dwukrotnie wyższe niż wśród starszych kierowców. Sytuacja młodych, początkujących kierowców jest lepsza w krajach o ogólnie wyższym standardzie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Sytuacja na polskich drogach nie wypada dobrze w tym zestawieniu i wymaga zwrócenia szczególnej uwagi na młodych kierowców. Konferencja została podzielona na dwa panele tematyczne: “Młodzi kierowcy grupą szczególnego ryzyka: Statystyka, regulacje prawne i plany zmian”, poświecony status quo i planowanym zmianom prawnym zorientowanym na poprawę bezpieczeństwa, zwłaszcza w odniesieniu do grupy szczególnego ryzyka, jaką stanowią młodzi kierowcy; oraz “Karać czy wychowywać? Jak zmienić świadomość i zachowania młodych kierowców”, ogniskujący się wokół problemu skutecznych, trwałych zmian świadomości zachowań młodych użytkowników dróg. W konferencji zorganizowanej w siedzibie Banku Światowego w Polsce wziął udział Colin Stacey, analityk transportu w Joint Transport Research Centre OECD i Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu (ECMT) z siedzibą w Paryżu. Colin Stacey był szefem projektu badawczego OECD i jest autorem publikacji “Young Drivers: The Road to Safety” Raport dotyczy rozmiarów i rodzaju problemów młodych kierowców; zawiera rekomendacje rozwiązań opartych na “best practices”. W konferencji uczestniczyli również: Poseł na Sejm RP, Zastępca Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej Tadeusz Cymański, Sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Andrzej Grzegorczyk, Prezes Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego Ewa Łabno-Falęcka.

d0c80140cad597299314414a58441e5c8737ac80