Przegląd prasy

Mniej cudzoziemców zdaje prawo jazdy w Polsce

Autor: Gazeta Wyborcza

2 grudnia 2005

Kończy się boom na zdawanie egzaminów na prawo jazdy w Polsce przez obcokrajowców. U nas było taniej i szybciej, ale niedawno wprowadzono nowe przepisy, które utrudniają zdobycie dokumentu – donosi “Gazeta Wyborcza”. Odnotowano, iż w składanych oświadczeniach podawane były nieprawdziwe dane, zatajano np. fakt odebrania prawa jazdy. “Urzędnicy baczniej zaczęli się przyglądać oświadczeniom składanym przez obcokrajowców, sprawdzają je, kontaktują się z niemieckimi urzędami. Dodatkowe wymogi wprowadziła znowelizowana ustawa Prawo drogowe. Od 21 października każdy cudzoziemiec, który chce u nas zdobyć prawo jazdy, musi udokumentować swój pobyt na terenie Polski przez minimum pół roku.”