Przegląd prasy

Mobilne miasteczka ruchu drogowego rozdane

13 kwietnia 2011

2cf48e79c8e80f21ae77799459a7721e8c797203

(Fot.: PD@N 385-58)

 

Rowerowa edukacja – Bezpieczna generacja: Ministerstwo Infrastruktury, Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przekazało w pełni wyposażone mobilne miasteczka ruchu drogowego 29 Wojewódzkim Ośrodkom Ruchu Drogowego. Jest to jeden z elementów projektu pn. “Kampanie społeczne promujące bezpieczne zachowania wśród uczestników ruchu drogowego”, który jest współfinansowany ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 13 kwietnia 2011 r. w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie odbyła się konferencja pt. “Rowerowa edukacja – Bezpieczna generacja”, poświęcona bezpieczeństwu rowerzystów oraz roli mobilnych miasteczek ruchu drogowego w działaniach edukacyjnych. W konferencji udział wzięli przedstawiciele WORD z całej Polski oraz Komendy Głównej i Stołecznej Policji. Mobilne miasteczko ruchu drogowego jest jednym ze środków wykorzystywanych podczas nauki prawidłowego zachowania się w ruchu drogowym, rozpowszechniania zasad i przepisów ruchu drogowego wśród dzieci i młodzieży. Ponadto, miasteczko umożliwia stworzenie warunków do przeprowadzania egzaminów na kartę rowerową i motorowerową. Może być także wykorzystane do popularyzowania roweru, jako środka transportu, rekreacji i sportu.

Każde mobilne miasteczko ruchu drogowego wyposażone jest w: zestaw znaków drogowych i sygnalizatorów świetlnych, dostosowanych do organizacji ruchu odpowiadającej rzeczywistym warunkom, przedstawionej na antypoślizgowych matach gumowych, które można rozkładać w dowolnym miejscu tworząc ścieżki rowerowe, skrzyżowania, rondo o różnych powierzchniach i szerokościach oraz drewniany rowerowy tor przeszkód, uzupełnieniem wyposażenia miasteczek są rowery oraz kaski.

Dyrektor Sekretariatu KRBRD Katarzyna Turska zwróciła uwagę na konieczność podejmowania działań edukacyjnych i informacyjnych, jako jednego z głównych elementów mających istotny wpływ na bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego, do których należą rowerzyści. Przedstawiciel Komendy Stołecznej Policji, starszy aspirant Robert Niedbałko przedstawił dane statystyczne na temat wypadków drogowych z udziałem rowerzystów oraz działania edukacyjne, podnoszące świadomość rowerzystów, podejmowane przez KSP. Andrzej Szklarski, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie, mówił o roli miasteczek ruchu drogowego w edukacji komunikacyjnej dzieci i młodzieży, wskazując je jako jeden z głównych elementów wykorzystywanych w praktycznej nauce bezpiecznych zachowań na drodze. Po konferencji, na placu manewrowym WORD odbył się praktyczny egzamin na kartę rowerową, w którym wzięły udział dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 52 w Warszawie. Mobilnym miasteczkiem dysponuje także Sekretariat KRBRD.

Lista WORD, którym przekazano mobilne miasteczka ruchu drogowego: Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnowie; Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu; Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach; Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku; Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Wałbrzychu; Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Legnicy; Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lesznie; Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku; Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu; Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy; Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie; Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu; Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zamościu; Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Radomiu; Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lublinie; Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej; Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu; Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Wrocławiu; Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu; Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie Wielkopolskim; Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie; Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Słupsku; Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie; Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim; Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi; Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie; Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Skierniewicach; Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie; Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu.