Przegląd prasy

Mobilne ministacje diagnostyczne

27 maja 2010

0cda5c5deaa178cfa3c6b3c7c11fad0084c13db0 af6f585b7645f286f1381a19cf8dde5604eb7bd5

Fot.: PD@N 342-13 i 24) ^Ten samochód, w policyjnym żargonie "ETDiE", to mini-stacja diagnostyczna na kółkach. ETDiE to skrót od pojazd dla Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii. Samochód jest wyposażony w dodatkowe zasilanie przeznaczone dla urządzeń diagnostycznych. Dzięki specjalistycznemu wyposażeniu policjanci będą mogli eliminować z dróg pojazdy niesprawne technicznie. Policjanci zapowiadają, że pod lupę będą brane nie tylko takie pojazdy, z których wydobywają się ciemne i gęste spaliny, ale także takie, które wydobywają przeraźliwy hałas z rur wydechowych. Policja nie kryje, że wreszcie ma narzędzie do walki w tunningowcami, którzy nocami nielegalnie ścigają się po ulicach miast.

W ubiegłym roku Biuro Logistyki Policji Komendy Głównej Policji zakupiło 14 specjalistycznych furgonów w policyjnej wersji “ETDiE” dla Ekip Techniki Drogowej i Ekologii. Są to furgonetki wyposażone w urządzenia do diagnostyki stanu technicznego pojazdów. Takie radiowozy trafiły już do komend Policji w Krośnie, Rzeszowie i Lublinie. Furgony przeznaczone są do kontroli stanu technicznego poruszających się po drogach pojazdów. Zgodnie z zapisami ustawy prawo o ruchu drogowym Policja czuwa nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu na drogach, w związku z tym jest uprawniona m.in. do sprawdzania stanu technicznego, wyposażenia, ładunku, wymiarów, masy lub nacisku osi pojazdu oraz posiada prawo zatrzymywania dowodów rejestracyjnych w razie stwierdzenia lub uzasadnionego podejrzenia, że pojazd m.in. narusza wymagania ochrony środowiska. Radiowozy “ETDiE” wyposażone są w specjalistyczny sprzęt: dymomierz - urządzenie do badania stopnia zadymienia spalin, analizator spalin - urządzenie do badania czystości spalin, sonometr - urządzenie do badania natężenia hałasu, przymiar teleskopowy do mierzenia gabarytów pojazdów, urządzenie rozruchowe 12/24V umożliwiające rozruch silników samochodów osobowych i ciężarowych, leżanka do kontroli podwozi pojazdów, przyrząd do badania przepuszczalności światła w szybach pojazdu. Zakup specjalistycznych furgonów sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a łączna wartość zamówienia wyniosła ponad 3,1 mln zł.