Przegląd prasy

Most im. gen. Grota-Roweckiego oddany

11 września 2015

7486acc0b8632536905303a585c16a5d27b10358

(523-70)

Minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak wzięła udział w oddaniu do ruchu Mostu gen. Stefana Grota-Roweckiego w Warszawie, będącego elementem budowy tzw. Trasy Armii Krajowej. Inwestycję współfinansują środki Programu Infrastruktura i Środowisko w kwocie blisko 1,5 mld zł. "To niezwykle ważne przedsięwzięcie, które poprawi przejazd przez stolicę i bezpieczeństwo ruchu drogowego" - powiedziała szefowa resortu.

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał 11 września br. pozwolenie na użytkowanie dla Trasy AK na odcinku Powązkowska - Modlińska wraz z przebudowanym mostem. Oznacza to, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad może rozpocząć wdrażanie docelowej organizacji ruchu. Procedura ta potrwa najprawdopodobniej do 3 tygodni, w trakcie których obowiązywać będą jeszcze ograniczenia prędkości maksymalnej.

W pierwszej kolejności kierowcom udostępniono Trasę AK na odcinku od węzła Powązkowska do Mostu gen. Stefana Grota-Roweckiego w pełnym przekroju - od 2 do 3 pasów ruchu na jezdni głównej oraz po 3 pasy ruchu na jezdni zbiorczo-rozprowadzającej - docelowo przeznaczonej dla ruchu lokalnego. Przez kolejne 10 dni zamknięte będą jeszcze cztery pasy ruchu na samym moście - po dwa wewnętrzne w obu kierunkach. To czas jaki jest potrzebny na odtworzenie pasa rozdziału między jezdniami głównymi S8, czyli likwidację przewiązek.

Następnym etapem wdrażania docelowej organizacji i ruchu będzie odtworzenie wysp dzielących pomiędzy jezdniami S8 a jezdniami zbiorczo-rozprowadzającymi co zajmie ok. 10 dni. Będzie się to wiązało się z zawężeniem jezdni zbiorczo-rozprowadzających jak i ciągu głównego (tranzytowego) o 1 pas ruchu. Po udostępnieniu kierowcom Mostu gen. Stefana Grota-Roweckiego w pełnym przekroju 10 pasów ruchu w obu kierunkach, prowadzone będą ostatnie prace wykończeniowe i porządkowe na pozostałych obiektach. 

O inwestycji: Długość: 4,6 km (w tym długość mostu: 645 metrów). Wartość: 796,3 mln zł. Data podpisania umowy: 18 lipca 2013 r. Planowany termin zakończenia: październik 2015 r. W ramach kontraktu: zburzono i odbudowano 16 obiektów inżynierskich - 7 wiaduktów, 6 estakad, tunel pod Trasą AK wraz z przejściem dla pieszych; wyremontowano 29 obiektów - 11 wiaduktów, 9 estakad i 6 kładek i przejść dla pieszych, powstało 14 nowych, nieistniejących przed rozpoczęciem prac obiektów –  m.in. półtunelowe ekrany akustyczne, nowy wjazd na Trasę AK z ul. Marymonckiej w kierunku Poznania.

Odcinek od węzła Powązkowska do węzła Modlińska (Most gen. Stefana Grota-Roweckiego) powstał w ramach projektu “Budowa drogi ekspresowej S8 odcinek węzeł Powązkowska - węzeł Marki” o wartości ponad 1,9 mld zł. Jego celem jest przebudowa drogi ekspresowej S8 w ciągu drogi krajowej nr 8 na obszarze m.st. Warszawy i miasta Marki, na odcinku od węzła “Powązkowska” w Warszawie do węzła “Marki” (ulicy Piłsudskiego) w Markach. Nosi on nazwę Trasy Armii Krajowej i stanowi część przyszłej północnej obwodnicy ekspresowej Warszawy.