Przegląd prasy

Mówili o wychodzeniu z traumy

19 listopada 2012

W dniu 19 listopada w Tarnowie odbyło się seminarium naukowe “Tarnowski ośrodek wychodzenia z traumy"pod Patronatem Ministra Sprawiedliwości Pana Jarosława Gowina, Rzecznika Praw Obywatelskich RP Pani Ireny Lipowicz, Prokuratora Generalnego RP Pana Andrzeja Szeremeta oraz Marszałka Województwa Małopolskiego pana Marka Sowy. W ramach seminarium przedstawiono m.in. zagadnienia dotyczące: bezpieczeństwa ruchu drogowego, jako współczesnego problemu społeczno-gospodarczego (Maria Dąbrowska-Loranc - CBR ITS), aspektów psychologicznych uczestnictwa w wypadku drogowym (Monika Ucińska, Ewa Odachowska - ZPT ITS, Dawid Ścigała - SWPS), rozważania etyczne na temat wypadku drogowego, ofiary i winy przedstawił Paweł Bany (IN ITS). Omówiono również podstawowe zagadnienia leczenia traumy, perspektywy rozwoju systemu pomocy ofiarom wypadków na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego, oraz zadania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w zdarzeniach na drogach. Na zakończenie zapoznano się z miejscem, które kompleksowo zajmuje się ofiarami wypadków drogowych - Centrum Leczenia Traumy w Toledo. Nad całością przedsięwzięcia czuwał z-ca dyrektora ds. naukowych prof. Ryszard Krystek, który był jednocześnie moderatorem Seminarium.