Przegląd prasy

Mówili też o możliwościach rozszerzenia oferty ośrodków szkolenia

1 czerwca 2012

147728b5e17651427de47910650bcef835cb14d45aedfd65885555d201909b9f86ec8451078a34f9

5a1aee0cfc90ace11bdc65322f4a2962e6c4a768d1d65491b0c5830a6b7a8d67629a3bee6bf4819d1ae3667bf29b95f611cb0196b3c930917a5bb67584d3b8c1b37b6424beb85767885f122c37a308ed

9351055fdfd3dd1bc32b01f6381151beadfb87a578d77552511da05b4edd6441c7b8f493731f8bb9

63d52a7fe7a1155092dcf69fd78d38818e852662865326dc466846552973bc0553b9ea5eb0ad25b211c6556bf7d0463de6016645c77e5accb71a5abf372a75958415fc33f702eb1e78ce2fceae33e4d83a01142bea9b5d7158a1e61bd61bd2524e538cbf36e8075e78fac44d4c49245e79f4285072dbe1253c7730280eb1fc6bbe9d353fc20e5754517014ae78a713c8350fb63a68c71ae879961a5202116b5856e6e5e634c25bb7b568f89a828e2ba1b826c79c

(Fot.: PD@N 429-33-50jm)

W Piastowie k/Warszawy, w siedzibie Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców odbyło się inauguracyjne szkolenie cyklu pn. “Podnoszenie kompetencji kadry OS”. Szkolenie jest adresowane do kadr ośrodków szkolenia prowadzących zajęcia w ramach kwalifikacji wstępnej i szkoleń okresowych. Jak podsumował gospodarz spotkania ... (fot. 3, 8) zakres ten będzie sukcesywnie rozbudowywany. Nadzór merytoryczny nad całością objął Instytut Transportu Samochodowego. Były to pierwsze zajęcia z tego cyklu. Jego tematyka dotyczyła: projektu systemu informatycznego obsługi klientów w WORD i egzaminowania kandydatów na kierowców; sytuacji ekonomicznej i możliwościom rozwoju działalności zarobkowej OS i OSK; warunkom prowadzenia Kwalifikacji Wstępnej i Szkolenia Okresowego przy wsparciu programu “Europejski Kierowca Zawodowy”. Szczególne zainteresowanie wzbudziła informacja dr Izabelli Mitraszewskiej (ITS) (fot. 5, 8, 9) dotycząca stanu prac nad systemem informatycznym przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy oraz skutkom niskiego poziomu szkoleń, możliwościom rozszerzenia oferty ośrodków szkolenia Według sytuacji na dziś ITS dysponuje 1113 zweryfikowanymi pytaniami na egzamin teoretyczny, co w zupełności wystarczy do przeprowadzania egzaminów w każdej chwili. Ponieważ w dalszym ciągu brak jest rozporządzeń wykonawczych (projekty z 7 maja są już nieaktualne) - wstrzymano na razie dalsze prace nad bazą pytań - informowała Mitraszewska. Redaktor naczelny wydawnictwa Grupa IMAGE, Wojciech Rosiecki z zespołem (fot. 13, 16) - omówił oraz odpowiadał na liczne pytania dotyczące warunkom prowadzenia szkolenia z zakresu kwalifikacji wstępnej i szkolenia okresowego przy wsparciu autorskiego programu “Europejski Kierowca Zawodowy”.

Kolejne szkolenia będą odbywały się do stycznia 2013 r., wg wstępnego harmonogramu - raz w miesiącu.