Przegląd prasy

MSW: będzie też e-usługa „Sprawdź szkołę jazdy”

20 lipca 2014

W ostatnich numerach informowaliśmy o uruchomieniu e-usług MSW (“Historia pojazdu” i “Bezpieczny autobus”), dzisiaj donosimy o kolejnej bezpłatnej e-usłudze. Otóż jak się dowiadujemy resort spraw wewnętrznych pracuje nad wprowadzeniem programu pozwalającego sprawdzić w Internecie liczbę własnych punktów nazywanych karnymi czy opłacić mandat on-line. Zakończenie prac zaplanowano na rok 2016. Projekt założeń do projektu nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym trafił do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. Rozwój e-usług jest możliwy dzięki modernizacji systemu informatycznego Centralnej Ewidencji CEPiK. Termin zakończenia prac programistycznych zaplanowany jest na 2016 r. "Dostęp online dla kierowców do własnych danych umożliwi bieżące monitorowanie informacji na temat zastosowanych wobec kierowcy kar i ograniczeń.Będzie można sprawdzić liczbę własnych punktów karnych oraz opłacić online mandat" - informuje MSW. W sieci mają być gromadzone informacje o wszystkich wykonywanych badaniach technicznych pojazdów: zakończonych wynikiem pozytywnym, negatywnym, ukończonych, nieukończonych, pojazdów zarejestrowanych, pojazdów niezarejestrowanych. Będzie można także dowiedzieć się, czy sprawdzany pojazd uczestniczył w poważnym wypadku drogowym. Usługa "Udostępnij dane pracodawcy" ma zapewnić weryfikację uprawnień kierowcy. Pozwoli uniknąć sytuacji, w których przedsiębiorcy udostępniają służbowe samochody swoim pracownikom, którzy nie posiadają ważnych uprawnień.

Dostępna będzie także usługa "Sprawdź szkołę jazdy", która - jak informuje resort spraw wewnętrznych na swoich stronach - ma pozwolić na ocenę jakości kształcenia szkół nauki jazdy przez kursantów. Czy rzeczywiście zwiększy to konkurencyjność szkół jazdy i przyczyni się do zwiększenia jakości świadczenia przez nie usług na polskim rynku?