Przegląd prasy

Na drodze ranny z częściowym wypadnieciem jelit

12 lutego 2008

W miesięcznik “Policja 997” opublikował kolejną poradę m.inn. dla ewentualnych uczestników wypadku drogowego. Tym razem dowiadujemy się jak należy się zachować, gdy mamy do czynienia z raną brzucha powikłaną wypadaniem czy wypłynięciem jelit zabezpieczamy zgodnie z aktualnymi standardami. Tak więc pamiętajmy - należy:
- wezwać pomoc medyczną,
- zidentyfikować obrażenie,
- nie wsuwać jelit do rany,
- zabezpieczyć opatrunkiem jałowym ranę, z której wypłynęły jelita,
- aby jelita nie wysychały, zabezpieczyć je opatrunkiem wilgotnym lub z folii,
- jeśli nie ma przeciwwskazań wynikających z rodzaju rany, czy też nie ma innych obrażeń, należy ułożyć poszkodowanego w pozycji z ugięciem nóg w kolanach,
- zapewnić poszkodowanemu komfort termiczny,
- do przyjazdu karetki nadzorować stan poszkodowanego.

4b1ebe6b59dc205ecbae3d2fd0b75e429cce2150

dce2d2f792baad7ae483bf612ed5c0dc49432bde

(233-1-2)

1-3. Ranę, z której wypadły jelita, zabezpieczyć jałowym opatrunkiem gazowym. Jelita zabezpieczyć szczelnie opatrunkiem, wykorzystując woreczek foliowy celem ochrony przed wyschnięciem.

4. Aby wzmocnić i utrzymać opatrunki rany i jelit, przykryj miejsce rany odpowiednią chustą trójkątną, nie stosując nadmiernego ucisku; końce chusty wsuń pod poszkodowanego

5. Ugnij nogi poszkodowanego w kolanach, wsuwając pod nie torbę, plecak, wałek z kurtki itp.

6. Nadzoruj stan poszkodowanego - jeśli jest przytomny, utrzymuj z nim kontakt słowny. U poszkodowanego nieprzytomnego dbaj o drożność dróg oddechowych, sprawdzaj świadomość

Do przyjazdu karetki nie zostawiaj poszkodowanego samego.