Przegląd prasy

Nabywanie nieruchomości położonych w pasie drogowym

Autor: Gazeta Prawna

9 listopada 2005

Do nabywania, w drodze umowy, na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości położonych w pasie drogowym autostrady został upoważniony z mocy prawa Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Może on również nabywać, na rzecz Skarbu Państwa, nieruchomości położone poza pasem drogowym autostrady – w celu dokonania ich zamiany na nieruchomości położone w pasie drogowym autostrady.

Słowa kluczowe autostrady budowa dróg